Dicsőségfal

2021

 • Állami kitüntetést kapott Dr. Novák Levente egy.adjunktus (Fizikai Kémiai Tanszék), aki a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata elismerésben részesült.
   
 • A Debreceni Egyetem Kiváló dolgozója elismerésben részesült Román Istvánné ügyintéző (Fizikai Kémiai Tanszék, Prof. Dr. Batta Gyula egyetemi tanár (Kémiai Intézet / Biológiai és Ökológiai Intézet) pedig Rektori Elismerő Oklevelet kapott.

 

​​​​​​​
A Kémiai Intézet hallgatói szép sikereket értek el a 2021 évi 35. OTDK Kémia és Vegyipari szekciójában:

 • II. helyezés: Lakatos Gergő III. éves vegyészmérnök BSc: Koordinációs kémiával a biztonságosabb betegdiagnosztikáért – Az OPCPA ligandum szintézise és fizikai kémiai jellemzése (témavezetők: Dr. Tircsó Gyula és Csupász Tibor)
 • II. helyezés: Papp Vanda I. éves PhD hallgató: Ca(II) - alginát aerogél hidratációs folyamatai (témavezetők: Dr. Kalmár József és Dr. Kéri Mónika
 • III. helyezés: Sajtos Gergő Zoltán III. éves vegyészmérnök BSc: Merevgerincű pikolinát-csoportot tartalmazó Mn2+-alapú MRI kontrasztanyag-jelölt előállítása és koordinációs kémiai jellemzése (témavezetők: Dr. Tircsó Gyula és Váradi Balázs)

 

 

Tavaszi Szél Konferencia Kémiai és környezettudományi szekciójának díjazottjai:

 

Gyógyszerészeti, analitikai, ipari és szintetikus kémiai alszekció:

 

 • 1. helyezett: Papp Vanda, Kéri Mónika, Janovics Róbert: „Cementkő mátrixok rehidratációjának NMR spektroszkópiás vizsgálata”
 • Különdíj: Homolya Ágnes, Peleskei Zsófia, Somsák László, Juhász László: „1-C szubsztituált glikál származékok haloazidálási reakcióinak tanulmányozása”

Környezeti- és Biokémiai alszekció:

 • 1. helyezett: Sajtos Zsófi: Mézbe zárt idő

 

Az MKE Fiatal Kémikusok Fóruma rendezvényén a bíráló bizottság díját nyerte el Csontos Máté, Nyul Dávid, Kéri Mónika, Bányai István, Elek János „Hidratált bentonit-keverék összetételének meghatározása - Relaxometriás adatok feldolgozása kemometriával” c. posztere.

 

 • Közönségdíjat nyert: Papp Vanda, Janovics Róbert, Nemes Zoltán, Kéri Mónika "Víz a hulladéktárolóban? Avagy a rehidratáció hatása a cementkő mátrixok szerkezetére" című posztere

 

2020

 • Kupásné Fadgyas Katalin vegyésztechnikus (Szerves Kémiai Tanszék) a TTK Kiváló dolgozója kitüntetésben részesült.
 • Dr. Szente Lajos a Cyclolab Kft tudományos tanácsadója a Debreceni Egyetem címzetes egyetemi tanára kinevezést kapta.
 • A Debreceni Egyetem kiváló dolgozója kitüntetést Nagyné Dombi Gizella ügyvivő szakértő (Szervetlen Kémiai Tanszék) és Őzséné Fábián Anett vegyésztechnikus.(Alkalmazott Kémiai Tanszék) kapták. Dr. Juhász László egyetemi docens Rektori Elismerő Oklevelet vett át.
 • Nemzetközi elismerésben részesült Prof. Dr. Joó Ferenc akadémikus, aki megkapta a Chemistry Europe Fellow címet az Európai Kémiai Társaságok Szövetségétől.
 • Állami kitüntetésekben részesült a Kémia Intézet több oktatója:
 • Prof. Dr. Joó Ferenc akadémikus (Fizikai Kémiai Tanszék) a Magyar Érdemrend Középkeresztje,
 • Dr. Lázár István (Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék) és Dr. Tircsó Gyula (Fizikai Kémiai Tanszék) egyetemi docensek a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vettek át.
 •  
 • Prof. Dr. Somsák László, a Szerves Kémia Tanszék egyetemi tanára kapta a 2020 évi Bruckner Győző fődíjat, amit a magyar szerves kémia területén végzett kiemelkedő munkásság elismerésére hoztak létre.
 • Dr. Bokor Éva a Szerves Kémiai Tanszék adjunktusa kapta az MTA Kémiai Tudományok Osztálya által odaítélt Zemplén Géza díjat megosztva Dr. Nagy Veronikával, aki jelenleg a Pécsi Egyetem oktatója, de szintén egyetemünkön végzett.
 • Kozák Luca gátfutó a Kémia Intézet frissen végzett vegyész hallgatója nyerte el a 2020 év női atlétája díjat

2019

 • Prof. Kövér Katalin Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék egyetemi tanára, akadémikus Tankó Béla-díjat kapott.
 • Prof. Brücher Ernő, a Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék professor emeritusa a Debreceni Egyetem Díszérme kitüntetést kapta hosszú időn át végzett magas színvonalú, felelősségteljes és iskolateremtő munkájáért.

A TTK 70 éves jubileumi ünnepségén 5 oktatónk Pro Facultate díjban részesült:

 • Prof. Dr. BÁNYAI ISTVÁN, egyetemi tanár oktatóként, kutatóként, tanszékvezetőként és intézetigazgató helyettesként közel 40 éve végez kimagasló kutatói, oktatói tevékenységet a Kémiai Intézet Fizikai Kémiai, illetve Kolloid- és Környezetkémiai Tanszékén, és kiemelkedő szerepet játszott a Kémiai Intézet NMR parkjának létrehozásában és működtetésében.
 • Prof. Dr. FÁBIÁN ISTVÁN oktatói és kutatói tevékenysége, irányító munkája példaértékű, tanszékvezetőként, a DE-TEK elnökeként és a DE rektoraként rendkívül sokat tett egyetemünk és a TTK, valamint a Kémiai Intézet hagyományos értékeinek, eszmeiségének, szakmai színvonalának megőrzéséért.
 • Prof. Dr. FARKAS ETELKA professzoremerita, aki a TTK korábbi oktatási dékánhelyetteseként kimagasló oktatásszervező és fejlesztő tevékenységével jelentősen hozzájárult a kar képzési programjainak kibővítéséhez, a bolognai rendszerű mesterképzés, valamint az osztatlan tanárképzés sikeres elindításához.
 • Prof. Dr. SOMSÁK LÁSZLÓ az elmúlt negyven évben kutatócsoport- és tanszékvezetőként, intézetigazgatóként, a Kémia Doktori Iskola programvezetőjeként végzett kiemelkedő színvonalú oktató-, nemzetközileg elismert kutató- és iskolateremtő munkát.
 • Prof. Dr. ZSUGA MIKLÓS elévülhetetlen érdemeket szerzett a Kémiai Intézet korszerű tömegspektrometriás laboratóriumának megalapításában, a TTK-n folyó gyakorlatorientált vegyészmérnökképzés beindításában és irányításában, valamint a TTK és a különböző iparvállatok közötti szakmai kapcsolatok bővítésében. 

A 2019. augusztus 20-i ünnepségek alkalmával magas színvonalú munkájáért állami kitüntetést vehetett át Kémiai Intézet két oktatója:

 • Dr. BUGLYÓ PÉTER, a DE TTK Kémiai Intézete Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékének egyetemi docense Magyar Érdemrend Lovagkeresztpolgári tagozat.
 • Dr. BATTA GYULA, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a DE TTK Kémiai Intézete Szerves Kémiai Tanszékének egyetemi tanára Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat.

Továbbá:

 • Dr. Kalmár József egyetemi adjunktus (Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék) Bolyai János Kutatási Ösztöndíjban részesült.
 • Kiemelkedő tudományos munkássága elismeréseként Akadémiai Díjat vehetett át Lovász Lászlótól Kéki Sándor egyetemi tanár, az Alkalmazott Kémiai Tanszék vezetője.
 • Az MTA közgyűlése tagválasztó ülésén E. Kövér Katalint, a Kémiai Intézet egyetemi tanárát az akadémia rendes tagjává választotta.
 • A 2019. januári diplomaosztón Dr. Kalmár József egyetemi adjunktus "A TTK kiváló fiatal oktatója" kitüntetésben, míg Szabó Edit ügyintéző "A TTK Kiváló dolgozója" kitüntetésben részesült.

A 2019. március 15-i ünnepségen két munkatársunk vett át kitüntetést:

 • Donka András üvegtechnikus, "A Debreceni Egyetem Kiváló Dolgozója" kitüntetésben részesült.
 • Vágvölgyiné Dr. Tóth Marietta egyetemi docens "A Debreceni Egyetem Rektorának Elismerő Oklevelé"-t vehette át.

2018

 • Kovács Henrietta II. éves Kémia PhD. hallgató előadásával a Magyar Kémikusok Egyesülete Kolloidkémiai és Nanotechnológiai Szakosztályának különdíját nyerte el a XXIV Nemzetközi Vegyészkonferencián, amelyet 2018. október 24-27 között rendeztek Szovátafürdőn, Erdélyben. 
 • A 2018. augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából kimagasló tevékenysége elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült  Dr. Deák György, a DE TTK, Kémiai Intézet, Alkalmazott Kémiai Tanszékének egyetemi docense.
 • Magyar Érdemrend Középkeresztje polgári tagozata kitüntetést vehetett át Dr. Antus Sándor, a Természettudományi és Technológiai Kar Kémiai Intézete Szerves Kémia Tanszék professor emeritusa
 • Viski Sándor III. éves vegyészmérnök BSc hallgató és Dr. Nagy Zoltán egyetemi adjunktus prezentációjukkal első díjat nyertek el a 36th International Conferenceon Chemical and Biochemical Engineering konferencián, amelyet 2018. július 8-9 között rendeztek Heraklionban (Kréta, Görögország).
 • Az „International Symposiumon Metal Complexes” nemzetközi konferencia tudományos bizottsága Dr. Lihi Norbertnek, a Kémiai Intézet fiatal vegyész kutatójának ítélte oda az idei Fernando Pulidori díjat. A díjat minden évben egy olyan fiatal (30 év alatti) kutatónak ítélik oda, aki a koordinációs kémia területén kiemelkedő tudományos munkát végzett és első és/vagy levelező szerzője egy nemzetközi folyóiratban elfogadott közleménynek. A díj átadására a 2018. június 3-7 között Firenzében rendezett „International Symposiumon Metal Complexes 2018” konferencián került sor. Ugyancsak ezen a konferencián Dr. Csire Gizella, a Kémiai Intézet fiatal vegyész kutatója nyerte el legjobb poszterért járó 3 díj egyikét.

2017

 • A Természettudományi és Technológiai Kar Rubin Katedra Díjában részesült:
 • Rákosi Miklósné nyugalmazott egyetemi docens
 • A Természettudományi és Technológiai Kar Vas Katedra Díjában részesült:
 • Győri Béla nyugalmazott egyetemi docens
 • Szalay Tibor nyugalmazott egyetemi tanár
 • A Természettudományi és Technológiai Kar Arany Katedra Díjában részesült:
 • Bányai István egyetemi tanár
 • Gáspár Vilmos nyugalmazott egyetemi tanár
 • Kathó Ágnes tudományos főmunkatárs
 • Dinya Zoltán nyugalmazott egyetemi docens
 • 2017 május elején a Magyar Tudományos Akadémia 188. közgyűlésén a Kémia Tudományok Osztálya osztályelnök-helyettesének intézetünk kutatóját, E. Kövér Katalint, az MTA levelező tagját (Debreceni Egyetem, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék) választották meg.
 • A végzős hallgatók a Természettudományi és Technológiai Kar legnépszerűbb oktatájónak 2017-ben Dr. Ősz Katalin egyetemi docenst, a Fizikai Kémiai Tanszék oktatóját választották.
 • 2017. május 4-én a tudományos újságírók elismerésére 20 évvel ezelőtt alapított Hevesi Endre-díjat vehette át Dr. Lente Gábor, intézetünk professzora. 

2016

 • Debreceni Akadémiai Bizottság DAB Pro Scientia díjában részesült: Dr. Joó Ferenc akadémikus, a Fizikai Kémiai Tanszék egyetemi tanára.
 • Beck Mihály kémikus, a Debreceni Egyetem professor emeritusa vehette át a Magyar Tudományos Akadémia 2016-os ünnepi ülésén az Akadémiai Aranyérmet. 
 • A fizikai kémia területén az előző 5–10 éves időszakban elért nemzetközi jelentőségű magyar tudományos eredmény elismeréseként vehette át a Polányi Mihály-díjat Fábián István egyetemi tanár, a Természettudományi és Technológiai Kar Szervetlen- és Analitikai Kémiai Tanszékének vezetője, az intézmény korábbi rektora.
 • Eötvös József-díjjal jutalmazták Antus Sándort, a Természettudományi és Technológiai Kar professor emeritusát kiemelkedő oktató-nevelő munkája, életpályája és pedagógus élethivatás melletti elkötelezettsége elismeréseként.
 • A 2016 évi Bruckner Győző-díj 40 éven aluliak számára kiírt fokozatát Bokor Éva, a Természettudományi és Technológiai Kar Szerves Kémiai Tanszék egyetemi adjunktusa kapta. 

Frissítés dátuma: 2021.06.23.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.