Environmental Colloids Research Group

  • Dendrimer típusú vegyületek vizsgálata vizes oldatban. Protonálódási folyamatok, komplexképződés fémonokkal, kölcsönhatás kismolekulákkal. Alkalmazásuk katalítikus folyamatokban. Diffúzió tanulmányozása oldatokban.
  • Polielektrolitok (polietilénimin és annak funkcionalizált származékai, poliakrilsav) előállítása, azonosítása, szerkezeti jellemzése. Protonálódási és komplexképződési folyamatok jellemzése. Méretmeghatározás különböző technikákkal. Lehetséges alkalmazásuk katalizátorként és teragnosztikai célokra.
  • Gélek, szolok, emulziók, pórusos anyagok vizsgálata. Jellemzésük NMR spektroszkópiával, fényszórás, adszorpciós és egyéb technikák segítségével. Kutatómunkát folytatunk az NMR-MOUSE (Mobile Universal Surface Explorer, egyoldalú mágnes) alkalmazására mind a környezetkémiában, mind az iparban.
Last update: 2023. 06. 08. 11:05