Introduction - Department of Physical Chemistry

Welcome to the website of the Department of Physical Chemistry!

"A fizikai kémia az a tudomány, amely fizikai tételek és kísérletek alapján magyarázza meg az összetett testekben lejátszódó kémiai átalakulások okát."

Mihail Vasziljevics Lomonoszov (1711-1765), a Szentpétervári Egyetem kémiaprofesszora

Tanszékünk a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karán a Kémiai Intézet egyik egysége.

A Tanszékkel szorosan együttműködik a MTA-DE Redoxi- és Homogén Katalitikus Reakciók Mechanizmusa Kutatócsoport.

Fizikai kémiát oktatunk magyar nyelven Kémia BSc, MSc, vegyészmérnök BSc, biomérnök BSc, környezettan BSc, osztatlan gyógyszerész MSc, orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus BSc valamint képalkotó diagnosztikus BSc hallgatók számára. A Kémiai Intézet más egységeivel közös szervezésben egyéb, például informatikai és analitikai tárgyakat is oktatunk és számos speciális kollégiumot is kínálunk.

Projekt- és diplomamunka témák széles választékával és jó munkakörnyezettel várjuk az érdeklődő hallgatókat.

Nemzetközi vegyészmérnök BSc és osztatlan gyógyszerész MSc hallgatók számára angol nyelvű fizikai kémiai előadásokat és gyakorlatokat tartunk. Néhány speciális kollégiumunk angol nyelven is választható.

Tanszékünk munkatársai törzstagként, témavezetőként és oktatóként részt vesznek a Kémia Doktori Iskola tevékenységében.

The Department consists of the following laboratories/research groups:

  • Homogenous Catalysis Research Group
  • Imre Lajos Isotope Laboratory
  • X-ray Crystallographic Laboratory
  • Rare Earths Research Group
  • Environmental Colloids Research Group

Last update: 2023. 06. 08. 11:05