Research - Department of Physical Chemistry

Applied research

Bár a tanszéken elsődlegesen alapkutatások folytak és folynak, de ezekből (vagy korábban külső megrendelésekből) gyakran születtek az iparban, a mezőgazdaságban, az egészségügyben is használt termékek vagy eljárások, szabadalmak, licencek. Például: nyomelemek talajba vitele, Suntest UV-dózismérő, wolfrámszál-dópolás, hidrogén tárolása, katéterek felületi kezelése, arzénes vasiszap ártalmatlanítása. Az Izotóp Laboratóriumban évtizedeken át készítettek radioaktív etalonokat belföldi és nemzetközi megrendelésekre.


RESEARCH GROUPS


RESEARCH SERVICES

Home page of Environmental Colloids Group and Isotope Laboratory

Last update: 2023. 06. 08. 11:05