Az Alkalmazott Kémiai Tanszék minőségpolitikája

Mottó: „Minőség a jövőért”

A Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Alkalmazott Kémiai Tanszékének minőségpolitikáját a Tanszék hármas feladata
  •  az oktatás,
  •  a kutatás és
  •  a megfelelő partnerkapcsolatok

határozzák meg.

A Debreceni Egyetem szerves részeként, mindent megteszünk az Egyetem eredményes tevékenységéért, elkötelezettek vagyunk a jogszabályok betartása iránt.

Résztveszünk az Egyetem elméleti és gyakorlati oktatási feladataiban és ezt a lehető legmagasabb szinten kívánjuk megvalósítani, elősegítve ezzel a megfelelő színvonalú ipari és akadémiai szakemberképzést.

Munkatársaink az oktatási tevékenység folyamatos fejlesztésével, korszerűsítésével, az európai normákhoz való közelítéssel kívánnak megfelelni az egyre fokozódó elvárásoknak.

A kutatás területén magasszintű kutatási tevékenységgel kívánunk hozzájárulni a magyar tudományosság nemzetközi elismertségéhez, saját kutatási területünkön képzési iskolát teremtve a jövő szakembereinek.

A partnerkapcsolatok területén partnereink szakmai igényeinek maradéktalan kielégítésére törekszünk. Szellemi kapacitásunk és kiváló kutatási infrastruktúránk felhasználásával segítjük régiónk és az ország iparvállalatainak fejlesztő tevékenységét.

Célunk, hogy kutatási tevékenységünket és kapacitásunkat folyamatosan fejlesszük, ebben segítségünkre vannak a kvalifikált oktatók és megfelelő gyakorlattal és tapasztalattal rendelkező nem oktató dolgozók.

Minőségkultúránk fokozatos fejlesztését dolgozóink rendszeres oktatásával kívánjuk megoldani.

A minőségpolitikát és az ebből fakadó feladatokat oktató és nem oktató dolgozóink tudomásul vették és megértették, támogatásukra biztosan számíthatunk.

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 11:05