Záróvizsgák, zárószigorlat

2021. december

Vegyészmérnök BSc (nappali)

Vegyészmérnök BSc (levelező) 

    

Vegyészmérnök BSc (nappali, levelező, angol)  záróvizsga bizottság

Elnök: Dr. Kéki Sándor egyetemi tanár

Titkár: Vadkerti Bence tanársegéd

Tagok: Dr. Czifrák Katalin egyetemi adjunktus

             Dr. Papp Gábor Csaba egyetemi docens

Külső tag: Dr. Zékány András tanszékvezető, DE/TEVA Gyógyszeripari Kihelyezett Tanszék

Időpont: 2022. május 30-31. (hétfő, kedd) 8 óra

Hely: Kémia Épület E517

 

Vegyészmérnök MSc

Vegyészmérnök MSc záróvizsga bizottság

Elnök: Dr. Kéki Sándor egyetemi tanár

Titkár: Vadkerti Bence tanársegéd

Tagok: Dr. Kuki Ákos egyetemi docens

            Dr. Juhász László egyetemi docens

Külső tag: Lakatos Sándor tanszékvezető, Petrolkémiai és Polimertechnológiai Kihelyezett

                  Tanszék

                  Dr. Zékány András tanszékvezető, DE/TEVA Gyógyszeripari Kihelyezett Tanszék

Időpont2022. június 1. (szerda) 8 óra

Hely: Kémia Épület E517

Vegyész MSc

Vegyész MSc (nappali, levelező) záróvizsga bizottság

Elnök: Dr. Fábián István egyetemi tanár

Titkár: Simon Fruzsina tudományos segédmunkatárs

Tagok: Dr. Kurtán Tibor egyetemi tanár

            Dr. Nagy Tibor egyetemi adjunktus

            Dr. Bényei Attila egyetemi docens

            Dr. Gyémánt Gyöngyi egyetemi docens

Külső tag: Dr. Hajkó János kémiai kutató-fejlesztő, TEVA API, Enzimtechnológiai K+F

Időpont2022. június 8-9. (szerda, csütörtök) 8 óra

Hely: Kémia Épület K/1

 

Kémia BSc 

Kémia BSc (magyar, angol) záróvizsga bizottság

Elnök: Dr. Somsák László egyetemi tanár

Titkár: Kónya-Ábrahám Anita tanszéki mérnök

Tagok: Dr. Buglyó Péter egyetemi docens

            Dr. Joó Ferenc professor emeritus

            Dr. Deák György nyugalmazott egyetemi docens

Külső tag: Dr. Nagy Gábor vezető szakértő, MOL Petrolkémia Technológia és Fejlesztés

Időpont: 2022. június 1-2. (szerda, csütörtök) 8 óra

Hely: Kémia Épület E320

Kémia tanárszak zárószigorlat

 

Abszolutórium minták:

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 27. 13:21