Záróvizsgák, zárószigorlat

2024. június

Vegyészmérnök BSc (nappali)

Vegyészmérnök BSc (levelező) 

    

Vegyészmérnök BSc (nappali, levelező, angol)  záróvizsga bizottság

Elnök: Dr. Kéki Sándor egyetemi tanár

Titkár: Pardi-Tóth Veronika Tanszéki mérnök

Tagok: Dr. Czifrák Katalin egyetemi docens

             Dr. Papp Gábor Csaba egyetemi docens

Külső tagDr. Fekete Tibor tanszékvezető, MOL Petrolkémiai és Polimertechnológiai Kihelyezett Tanszék

Időpont: 2024. június 3-4. (hétfő-kedd) 8.00 óra

Hely: Matek-GEO épület M317 terem

 

Vegyészmérnök MSc

Vegyészmérnök MSc záróvizsga bizottság

Elnök: Dr. Kéki Sándor egyetemi tanár

Titkár:  Pardi-Tóth Veronika Tanszéki mérnök

Tagok: Dr. Kuki Ákos egyetemi docens

            Dr. Juhász László egyetemi docens

Külső tagDr. Fekete Tibor tanszékvezető, MOL Petrolkémiai és Polimertechnológiai Kihelyezett Tanszék

                  Dr. Zékány András tanszékvezető, DE/TEVA Gyógyszeripari Kihelyezett Tanszék

Időpont2024. június 05. (szerda) 8.00 óra

Hely: Matek -GEO épület M317 terem

Vegyész MSc

Vegyész MSc (nappali, levelező) záróvizsga bizottság

Elnök: Dr. Fábián István egyetemi tanár

Titkár: Simon Fruzsina tudományos segédmunkatárs

Tagok: Dr. Kurtán Tibor egyetemi tanár

            Dr. Nagy Tibor egyetemi docens

            Dr. Bényei Attila egyetemi docens

            Dr. Gyémánt Gyöngyi egyetemi tanár

Külső tag: Dr. Nádasdi Levente osztályvezető, TEVA Gyógyszergyár Zrt., Analitikai KutatásFejlesztés

1.Időpont2024. június 04. (kedd) 8.00 óra- VÉDÉS

   Hely: Mat-GEO épület M426 terem

2.Időpont2024. június 05-06. (szerda, csütörtök) 8.00 óra- ZÁRÓVIZSGA

   Hely: Kémia Intézet D404 terem

 

Kémia BSc 

Kémia BSc (magyar, angol) záróvizsga bizottság

Elnök: Dr. Buglyó Péter egyetemi tanár

Titkár: Kónya-Ábrahám Anita egyetemi tanársegéd

Tagok: Dr. Bokor Éva egyetemi adjuntus

            Dr. Joó Ferenc professor emeritus

            Dr. Deák György nyugalmazott egyetemi docens

Külső tag: Dr. Nagy Gábor vezető szakértő, MOL Petrolkémia Technológia és Fejlesztés

Időpont: 2024. június 11-12. (kedd, szerda) 8.00 óra

Hely: Kémia Épület D404

 

Kémia tanárszak 

​​​​​​​Kémia tanárszak záróvizsga bizottság

Elnök: Prof. Farkas Etelka, prof. emerita, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék

TitkárPapp Vanda, PhD hallgató, Fizikai Kémiai Tanszék

Tagok: Dr. Horváth Henrietta, egyetemi docens, Fizikai Kémiai Tanszék

            Dr. Király Sándor Balázs, adjunktus, Szerves Kémiai Tanszék

Időpont: 2024. június 20., június 27., július 04. (csütörtök) 8.00 óra

Hely: Kémia Épület D404

 

 

Abszolutórium minták:

Legutóbbi frissítés: 2024. 05. 09. 09:34