Debreceni Szénhidrát Centrum

DEBRECENI KUTATÓCSOPORTOK

DE TTK SZÉNHIDRÁTOK ÉS HETEROCIKLUSOK KÉMIÁJA ÉS KÉMIAI BIOLÓGIÁJA DOKTORI PROGRAM (K5)

Programvezető: Somsák László egyetemi tanár

Kutatási témák:

  • Természetes szénhidráttartalmú vegyületek és lényegi alkotóelemeik szintézise. Glikomimetikumok és enziminhibítorok tervezése és szintézise. Glikoenzimek működési mechanizmusainak tanulmányozása. Szénhidrát fehérje kölcsönhatások vizsgálata modern műszeres módszerekkel. Potenciálisan farmakológiailag aktív természetes eredetű O-heterociklusok (pl. flavonoidok, kromonoidok, kumarinok), kéntartalmú analógjaik és O,N-heterociklusok szintézise, szelektív átalakításaik és szerkezetvizsgálatuk.
  • K/5 doktori program

AKTUÁLIS KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK

Kémiai Glikobiológiai Kutatócsoport, TTK Szerves Kémiai Tanszék

  • A szénhidrátok biológiai szerepével, bioszintézisével és átalakulásaival foglalkozó tudományterület, a glikobiológia számos alapvető, elsősorban felismerési folyamatban mutatta ki a cukorszármazékok és konjugátumaik, pl. glikoproteinek és glikolipidek kulcsszerepét. Mivel a biológiai forrásokból izolálható szénhidrátok mennyisége általában csak a szerkezetfelderítésre elegendő, további vizsgálatokhoz a természetes vegyülettípusok előállítása, illetve ezeket szerkezetükben és/vagy biológiai hatásukban utánzó ún. glikomimetikumok készítése szükséges. A glikomimetikumok között kiemelt szerepűek a szénhidrátok átalakításait katalizáló glikoenzimek inhibitorai, melyek a természetes folyamatokba való beavatkozás lehetőségét is adhatják. Számos glikoenzim inihibitor ma már gyógyszerként van forgalomban. A kutatócsoport tevékenysége a fenti területekhez kapcsolódva elsősorban glikoenzim inhibitorok tervezésére és szintézisére koncentrálódik. A megcélzott enzimek a glikozid hidrolázok, glikozil transzferázok és glikogén foszforilázok, melyek gátlásának sokoldalú gyakorlati alkalmazási lehetőségei közül kiemelkedik a várható antidiabetikus hatás. A vegyületek biológiai hatásait együttműködések keretében vizsgálják.
  • Az említett biológiai hatások elérésére szolgáló vegyületek szintézise során foglalkoznak a szénhidrátkémiai szintézismódszerek fejlesztésével, új eljárások kidolgozásával C-glikozil származékok, glikálok, exo-glikálok, glikozilaminok és -karbamidok, cukor-spirociklusok, szénhidrát tozilhidrazonok előállítására és átalakításaikra fókuszálva. Az enzimgátló hatások molekuláris szintű megértése, a szerkezet-hatás összefüggések felállítása és a vegyülettervezés támogatása végett kooperációs partnerekkel számításos kémiai, molekuláris dokkolási és fehérje krisztallográfiai vizsgálatokra is sor kerül.

Kémiai Glikobiológiai Kutatócsoport publikációk:

Oligoszacharidkémiai Munkacsoport, GYTK Gyógyszerészi Kémiai Tanszék

EURÓPAI SZÉNHIDRÁTKÉMIA

PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG ÉS ELISMERÉSEK

COST Action 18132

SZÉNHIDRÁTOKRÓL NÉPSZERŰEN MAGYARUL

Egyéb közlemények

ESEMÉNYEK

MTA SZÉNHIDRÁT, NUKLEINSAV ÉS ANTIBIOTIKUMKÉMIAI MUNKABIZOTTSÁG 

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 11:05