Dicsőségfal

Hallgatói Dicsőségfal:

https://kemia.unideb.hu/dicsosegfal-hallgatok

2023

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége kiemelkedő tudományos életműve elismeréseként Eötvös József-koszorúval tüntette ki Prof. Bazsa Györgyöt, a kémiai tudomány doktorát, a Debreceni Egyetem Fizikai Kémiai Tanszék professor emeritusát.

Dr. Fábián István a Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék egyetemi tanára Akadémiai díjat kapott az az utóbbi öt évben elért kutatási eredményei, publikációi elismeréseként.

Dr. Bányai István professzor emeritus a Debreceni Egyetemért emlékérem kitüntetésben részesült az egyetemen sok éven át végzett oktatói, kutatói és vezetői tevékenysége elismeréseként.

Pokoraczkiné Dr. Andrási Melinda egyetemi adjunktus évek óta magas színvonalon, lelkiismeretesen végzett oktatói munkájáért megkapta a TTK dékánjának elismerő oklevelét.

 

A hónap publikációja

2023. január, a hónap kiemelt publikációja Norbert Lihi, Zoltán Balogh, Róbert Diószegi, Attila Forgács, Krisztián Moldován, Nóra V. May, Petra Herman,

István Fábián , József KalmárFunctionalizing aerogels with tetraazamacrocyclic copper(II) complexes:

Nanoenzymes with superoxide dismutase activity, Applied Surface Science, 2023, IF: 6.707

2023. március, a hónap kiemelt publikációja Fruzsina Simon, Mária Szabó, István Fábián, The chlorination of glycine and α-alanine at excess HOCl: kinetics

and mechanism, Journal of Hazardous Materials, 2023, IF: 14.224

 

Kitüntetések a 2023. március 15-i ünnepségen

a Debreceni Egyetem Kiváló Dolgozója kitüntetést vette át több éven át nyújtott kimagasló teljesítményéért:

 • Takács Katalin, Fizikai Kémiai Tanszék, tanszéki mérnök

 

Debreceni Egyetem Rektora Elismerő Oklevelet vette át oktató és kutatómunkájának kiemelkedő hozzáértéssel, szorgalommal való végzéséért

és az egyetem közéletében végzett aktív tevékenységéért:

 • Dr. Kálmán Ferenc Krisztián, Fizikai Kémiai Tanszék, egyetemi docens

2022

Szakmai díjak, elismerések

 1. Zechmeister László előadói díj

2022. november 18-án, első alkalommal rendezte meg a Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Biológiai Munkabizottsága a Zechmeister Lászlóról

elnevezett előadói versenyt, ahol a kutatásaikat a kémia és a biológia határterületén végző doktorandusz és doktorjelölt hallgatók mutathatták

be eredményeiket. A Richter Gedeon NyRt. és a Magyar Kémikusok Egyesületének támogatásával megvalósult eseményen Zechmeister László

előadói díjjal jutalmazták.

 • Kajtár Mihály IV. éves PhD hallgatót (témavezető: Kurtán Tibor, Szerves Kémia Tanszék)

 

      2. George De Hevesy Lecture díj (Magyar Kémikusok Egyesülete – Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh))

2008-ban Magyarországon és Németországban is megrendezésre kerültek az első Hevesy György-előadások. Az előadássorozatot a Magyar Kémikusok

Egyesülete és a Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh, Német Kémiai Társaság) hozta létre 2007-ben, és azóta mindkét országban a

kiválasztott kutató előadássorozatára kerül sor. A kiemelkedő kutatót a The George De Hevesy Lecture 4 tagú bizottsága választja ki. 2022-ben

ezt a magasrangú elismerést Prof.Dr. Tircsó Gyula, a Fizikai Kémia Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára nyerte el, aki a több előadásból álló

előadássorozat keretében többek között a Heidelbergi Egyetemen fog előadást tartani.

További információk az alábbi linken olvashatók:

https://en.gdch.de/gdch/name-lectures/george-de-hevesy-lecture.html

 

A hónap publikációja

Az MTA Kémiai Osztálya minden hónapban közérthető formában mutat be a kémia szakterületet és határterületeit érintő friss és kiemelkedő

jelentőségű, már publikált három közleményt. 2022. decemberben, 2023. januárban és márciusban is „a hónap publikációi” közé kerültek a Kémiai

Intézet kutatóinak publikációja is (https://mta.hu/vii-osztaly-a-honap-publikacioja):

 

2022. december, a hónap publikációja Márton Nagyházi, Ádám Lukács, Gábor Turczel, Jenő Hancsók, József Valyon, Attila Bényei, Sándor Kéki, Róbert

Tuba, Hosszú szénláncú olefinek katalitikus lebontása propilénné izomerizációs-metatézis eljárással, látens, biciklusos (alkil)(amino)karbén-ruténium olefin

metatézis katalizátorok alkalmazásával, Angewante Chemie International Edition, 2022, IF: 16.823

 

2021

Sikeres pályázatok, kitüntetések:

 1. Különböző kategóriákban OTKA pályázatot nyertek el kollégáink (https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/palyazatok/tamogatott-projektek) :
 • Garda Zoltán egyetemi adjunktus: "OTKA" posztdoktori kiválósági program (Fluortartalmú ligandumok, Mn(II)- és Fe(III)-komplexeik előállítása és kémiai jellemzése sejtek 19F Mágneses Rezonanciás Képalkotással történő jelölésére/követésére)
 • Hollóczki Oldamur: "OTKA" fiatal kutatói kiválósági program (Nanoműanyag szennyezők kölcsönhatása biomolekuláris rendszerekkel)
 • Fábián István egyetemi tanár: "OTKA" kutatási témapályázat (Szervetlen oxidálószerek biológiai és környezeti kémiai szempontból fontos redoxireakciói)
 • Kurtán Tibor egyetemi tanár: "OTKA" kutatási témapályázat Bioaktív kondenzált heterociklusok és axiális kiralitású biaril származékok sztereoszelektív szintézise és sztereokémiai vizsgálata (Debreceni Egyetem)

 

 1. Az Új Nemzeti Kiválóság Programban 7-12 hónapos ösztöndíjat nyertek el PhD hallgatóink és fiatal kollégáink (https://hirek.unideb.hu/node/26514)
 • Papp Vanda: Doktorandusz 1. kategória (Biodegradábilis keresztkötött polimerek NMR spektroszkópiás vizsgálata)
 • Szakács Bence: Doktorandusz 1. kategória (N-Tozilhidrazonok 1,2,3-triazolokkal történő kapcsolási reakcióinak vizsgálata)
 • Nagy Cynthia: Doktorandusz 2. kategória (Mikrofluidikai csipek kifejlesztése és proteomikai alkalmazása)
 • Simon Fruzsina: Doktorandusz 2. kategória (Vízkezelési eljárásokban képződő klóraminok reakciói)
 • Herman Petra: Doktorvárományos kategória (Szelektív adszorbensek fejlesztése platinafém- és ritkaföldfém-ionok megkötésére vizes oldatokból)
 • Lihi Norbert: Posztdoktor kategória (Kismolekulás átmenetifém-komplexek: a biomimetikumoktól a katalízisig)

 

 1. A 2019-ben, 2020-ban és 2021-ben Bolyai ösztöndíjat elnyert kollégáink a Bolyai plusz ÚNKP ösztöndíjban is részesültek:
 • Bolyai ösztöndíjat nyert el 2021-ben: Kálmán Ferenc Krisztián egyetemi docens
 • Bolyai ösztöndíjat nyert el a 2020-ban:
  • Baranyai Edina egyetemi adjunktus
  • Nagy Tibor egyetemi adjunktus
  • Timári István egyetemi adjunktus
 • Bolyai ösztöndíjat nyert el a 2019-ben:
  • Kalmár József egyetemi docens

 

 1. Az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából a Kémiai Intézet három munkatársát tüntették ki.  (https://hirek.unideb.hu/hu/node/26513) A magas szintű állami elismerést több évtizedes eredményes kutatói-oktatói, oktatás- és tudományszervezői tevékenységükért kapták.

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetéssel jutalmazták

 • Gyémánt Gyöngyi egyetemi docenst (Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék)
 • Kathó Ágnes nyugalmazott tudományos főmunkatársat (Fizikai Kémiai Tanszék)
 • Kuki Ákos egyetemi docenst (Alkalmazott Kémiai Tanszék)

 

 1. 2021. szeptember 3-án adták át Budapesten, Graphisoft Parkban a 2020 és 2021 évi Patonay Tamás díjakat, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia Heterociklusos és Elemorganikus Kémiai Munkabizottsága és a Magyar Kémikusok Egyesülete hozott létre. A díjat olyan, a szervezett doktori képzésben részt vevő, aktív doktorandusz hallgatók nyerhetik el, akiknek kutatási témája illeszkedik a munkabizottság tematikájához.
 • A 2020. évi Patonay Tamás díjat nyerte el Béke Ferenc, aki BSc és MSc vegyész diplomáját nálunk szerezte meg. Jelenleg az ELTE doktorandusz hallgatója.
 • A 2021. évi Patonay Tamás díjat nyerte el Kajtár Mihály II. éves Phd hallgatónk (témavezető: Kurtán Tibor egyetemi tanár)

 

 1. A Magyar Kémikusok Egyesülete 2021. szeptember 30-án tartotta évi közgyűlését, és több munkatársunk munkáját a Magyar Kémikusok Egyesülete díjjal ismerte el:
 • Kéki Sándor egyetemi tanár az MKE Kiváló Egyesületi Munkáért díjában részesült
 • Tóth Zoltán ny. egyetemi docens az MKE Nívódíját nyerte el a Magyar Kémikusok Lapjában 2019-ben megjelent legjobb cikkért.
 • Várnagy Katalin egyetemi tanár az MKE Nívódíját nyerte el a az Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny lebonyolításában végzett munkáért.
 1. A Magyar Kémikusok Egyesülete Diplomamunka nívódíját nyerte el két végzős hallgatónk
 • Papp Vanda (vegyész): Ca(II)-alginát aerogél hidratációs mechanizmusa című diplomamunkájáért (témavezető: Kalmár József egyetemi docens, Kéri Mónika egyetemi adjunktus)
 • Pesti Anna (vegyész): Ca(II)-alginát aerogél hidratációs mechanizmusa című diplomamunkájáért (témavezető: Gáspár Attila, egyetemi tanár)

 

 1. A Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karán 2021.  október 10-én rendezett díszoklevél-átadó ünnepségen osztották ki a karon évtizedeken át kiemelkedő munkát végző oktatóknak és kutatóknak a TTK Katedra Díjat. (https://ttk.unideb.hu/hu/hir/kulso/27063)
 2. Polányi Mihály-díj

  A díjat a fizikai kémia területén az előző 5–10 éves időszakban elért nemzetközi jelentőségű magyar tudományos eredmény elismerésére hozták

  létre, melynek két fokozata van: fődíj (korhatár nélkül odaítélhető), fiatal kutatód díj, melynél a korhatár a 35. életév. A Polányi Mihály

  Kuratórium a 2021. évi Polányi fiatal kutatói díjat Dr. Lihi Norbert adjunktusnak (Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék)

  ítélte oda.

A Kémiai Intézetből

 • A Természettudományi és Technológiai Kar Vas Katedra Díjában részesült:
  • Kónya József nyugalmazott egyetemi tanár.
 • A Természettudományi és Technológiai Kar Gyémánt Katedra Díjában részesült:
  • Borda Jenő nyugalmazott egyetemi docens,
  • Király Róbert nyugalmazott egyetemi docens
 • A Természettudományi és Technológiai Kar Arany Katedra Díjában részesült:
  • Fábián István egyetemi tanár.

 

Sikeres rendezvények a Kémiai Intézet munkatársainak részvételével:

 1. 2021. augusztus 23-28 között rendezték meg a TTK természettudományos táborát középiskolás hallgatók számára. (https://ttk.unideb.hu/hu/hir/kulso/26511)

A Kémiai Intézet 18 diákot fogadott a különböző kutatócsoportokban. A gyerekek kutatómunkájának irányításában és a tábor programjainak szervezésében számos fiatal kollégánk vett részt:

Témavezetők:

 • Andrási Melinda (Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék)
 • Balogh Zoltán (Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék)
 • Dékány-Adamoczky Anita
 • Herman Petra (Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék)
 • Homolya Ágnes (Szerves Kémiai Tanszék)
 • Kordován Marcell (Alkalmazott Kémiai Tanszék)
 • Lihi Norbert (Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék)
 • Madarasi Enikő (Fizikai Kémiai Tanszék)
 • Moldován Krisztián (Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék)
 • Nagy Cynthia (Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék)
 • Nagy Tibor (Alkalmazott Kémiai Tanszék)
 • Nyúl Dávid (Fizikai Kémiai Tanszék)
 • Papp Vanda (Fizikai Kémiai Tanszék)
 • Róth Gergő (Alkalmazott Kémiai Tanszék)
 • Sajtos Zsófi (Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék)
 • Simon Fruzsina (Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék)
 • Szabó Ruben (Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék)
 • Takács Katalin (Fizikai Kémiai Tanszék)
 • Vadkerti Bence (Alkalmazott Kémiai Tanszék)

A TTK tábor összes résztvevőjének szervezett intézeti program részvevői és segítői:

 • Dékány-Adamoczky Anita(Alkalmazott Kémiai Tanszék)
 • Garda Zoltán (Fizikai Kémiai Tanszék)
 • Gyémánt Gyöngyi (Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék)
 • Homolya Ágnes (Szerves Kémiai Tanszék)
 • József János (Szerves Kémiai Tanszék)
 • Juhász László (Szerves Kémiai Tanszék)
 • Juhászné Tóth Éva (Szerves Kémiai Tanszék)
 • Kéri Mónika (Fizikai Kémiai Tanszék)
 • Lakatos Gergő (Fizikai Kémiai Tanszék)
 • Szakács Bence (Szerves Kémiai Tanszék)
 • Tircsó Gyula (Fizikai Kémiai Tanszék)

A TTK tábor szervezésében, a programok előkészítésében, megszervezésében és lebonyolításában részt vevő kollégáink:

 • Benedek Máté (Alkalmazott Kémiai Tanszék)
 • Dávid Ágnes (Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék)
 • Sebestyén Annamária (Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék)
 • Szabó Hanna (Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék)

 

 1. 2021. szeptember 24-25-én került megrendezésre a Kutatók Éjszakája programsorozat, melynek keretei között 2 nagy sikerű "előadást" tartottak Kollégáink a Látványos Kémiai Kísérletek című bemutatón. Az eseményről szóló beszámoló a DE hírei között az alábbi linken található: https://hirek.unideb.hu/node/26862 , ahol azt írják: "A legtöbben a látványos kémia kísérletekre, a Műszaki Kar robotikai bemutatóira és a Nemzeti Oltóanyaggyár speciális szabadulószobájára voltak kíváncsiak a Kutatók Éjszakáján, a Debreceni Egyetemen, pénteken."

A szervezésben, a kísérletek előkészítésében és a bemutatón részt vevő kollégák és hallgatók:

 • Buglyó Péter (Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék)
 • Homolya Ágnes (Szerves Kémiai Tanszék)
 • Homolya Levente
 • Ignáth Imre (Szerves Kémiai Tanszék)
 • József János (Szerves Kémiai Tanszék)
 • Juhász László (Szerves Kémiai Tanszék)
 • Kiss Attila (Szerves Kémiai Tanszék)
 • Malecz Ádám (Szerves Kémiai Tanszék)
 • Nagy Gergő Zoltán
 • Nagyné Bányai Ibolya (Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék)
 • Petróczi Ferenc Dániel (Szerves Kémiai Tanszék)

 

 1. 2021. október 11-12-én a Debreceni Szakképzési Centrum által szervezett rendezvény volt a „Helló szakma” (https://haon.hu/pr/hello-szakma-ut-a-jovobe-5698769/). A kétnapos pályaválasztási kiállításra a Nagyerdei Stadionba várták a középiskolába jelentkező diákokat. A rendezvényen a Kémiai Intézetből, az Alkalmazott Kémia Tanszék munkatársai és hallgatói is részt vettek, a vegyészmérnöki szak(ma) népszerűsítésével.  A program lebonyolításában részt vettek:
 • Benedek Máté hallgató
 • Kéki Sándor egyetemi tanár
 • Kordován Marcell egyetemi tanársegéd
 • Róth Gergő egyetemi tanársegéd
 • Vadkerti Bence egyetemi tanársegéd

 

A TTK Kiváló Dolgozója kitüntetést vette át:

 • Vári Judit (Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék)

 

A Debreceni Egyetem Publikációs Díja kitüntetést nyerte el és vette át 2021. június 7-én a molekulatudomány területén Dr. Tircsó Gyula, tanszékvezető egyetemi docens (Fizikai Kémiai Tanszék), a Journal of the American Chemical Society folyóiratban megjelent munkájáért.

 

A Magyar Tudományos Akadémia Környezetvédelmi Tudományos Ifjúsági Pályadíját nyerte el Dr. Baranyai Edina egyetemi adjunktus (Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék) a "Honey, as an indicator of long-term environmental changes: MP-AES analysis coupled with 14C-based age determination of Hungarian acacia samples, Science of the Total Environment, 736 (2020) 139686" pályamunkájáért, amelyből kiderül, hogy a gyűjtőknél és a mézmúzeumokban fellelhető méhészeti termékek modern analitikai módszerekkel vizsgálva kiemelt szerepet játszhatnak a környezet rekonstrukciójára irányuló kutatásokban.

 

Az MTA Akadémiai díjával tüntették ki Tóth Imrét, az MTA doktorát, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológaiai Kar Fizikai Kémiai Tanszékének professor emeritusát: a mágneses magrezonancián alapuló képalkotó módszerekben nélkülözhetetlen fémkomplex kontrasztanyagok szintézisében és fizikai-kémiai jellemzésében elért kimagasló eredményeiért, a multinukleáris NMR-módszerek széles körű koordinációs kémiai alkalmazásáért és fejlesztéséért; a magyar kémiai kutatások nemzetközi elismertségének öregbítéséért; valamint kiemelkedő kutatói, egyetemi oktatói munkájáért, iskolateremtő tevékenységéért és példamutató szakmai közéleti aktivitásáért.

 

Március 15-e alkalmából:

 • Állami kitüntetést kapott Dr. Novák Levente egy.adjunktus (Fizikai Kémiai Tanszék), aki a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata elismerésben részesült.
 • A Debreceni Egyetem Kiváló dolgozója elismerésben részesült Román Istvánné ügyintéző (Fizikai Kémiai Tanszék)
 • Prof. Dr. Batta Gyula egyetemi tanár (Kémiai Intézet / Biológiai és Ökológiai Intézet) pedig Rektori Elismerő Oklevelet kapott.

 

2020

 • Kupásné Fadgyas Katalin vegyésztechnikus (Szerves Kémiai Tanszék) a TTK Kiváló dolgozója kitüntetésben részesült.
 • Dr. Szente Lajos a Cyclolab Kft tudományos tanácsadója a Debreceni Egyetem címzetes egyetemi tanára kinevezést kapta.
 • A Debreceni Egyetem kiváló dolgozója kitüntetést Nagyné Dombi Gizella ügyvivő szakértő (Szervetlen Kémiai Tanszék) és Őzséné Fábián Anett vegyésztechnikus.(Alkalmazott Kémiai Tanszék) kapták. Dr. Juhász László egyetemi docens Rektori Elismerő Oklevelet vett át.
 • Nemzetközi elismerésben részesült Prof. Dr. Joó Ferenc akadémikus, aki megkapta a Chemistry Europe Fellow címet az Európai Kémiai Társaságok Szövetségétől.
 • Állami kitüntetésekben részesült a Kémia Intézet több oktatója:
 • Prof. Dr. Joó Ferenc akadémikus (Fizikai Kémiai Tanszék) a Magyar Érdemrend Középkeresztje,
 • Dr. Lázár István (Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék) és Dr. Tircsó Gyula (Fizikai Kémiai Tanszék) egyetemi docensek a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vettek át.
 •  
 • Prof. Dr. Somsák László, a Szerves Kémia Tanszék egyetemi tanára kapta a 2020 évi Bruckner Győző fődíjat, amit a magyar szerves kémia területén végzett kiemelkedő munkásság elismerésére hoztak létre.
 • Dr. Bokor Éva a Szerves Kémiai Tanszék adjunktusa kapta az MTA Kémiai Tudományok Osztálya által odaítélt Zemplén Géza díjat megosztva Dr. Nagy Veronikával, aki jelenleg a Pécsi Egyetem oktatója, de szintén egyetemünkön végzett.
 • Kozák Luca gátfutó a Kémia Intézet frissen végzett vegyész hallgatója nyerte el a 2020 év női atlétája díjat

2019

 • Prof. Kövér Katalin Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék egyetemi tanára, akadémikus Tankó Béla-díjat kapott.
 • Prof. Brücher Ernő, a Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék professor emeritusa a Debreceni Egyetem Díszérme kitüntetést kapta hosszú időn át végzett magas színvonalú, felelősségteljes és iskolateremtő munkájáért.

A TTK 70 éves jubileumi ünnepségén 5 oktatónk Pro Facultate díjban részesült:

 • Prof. Dr. BÁNYAI ISTVÁN, egyetemi tanár oktatóként, kutatóként, tanszékvezetőként és intézetigazgató helyettesként közel 40 éve végez kimagasló kutatói, oktatói tevékenységet a Kémiai Intézet Fizikai Kémiai, illetve Kolloid- és Környezetkémiai Tanszékén, és kiemelkedő szerepet játszott a Kémiai Intézet NMR parkjának létrehozásában és működtetésében.
 • Prof. Dr. FÁBIÁN ISTVÁN oktatói és kutatói tevékenysége, irányító munkája példaértékű, tanszékvezetőként, a DE-TEK elnökeként és a DE rektoraként rendkívül sokat tett egyetemünk és a TTK, valamint a Kémiai Intézet hagyományos értékeinek, eszmeiségének, szakmai színvonalának megőrzéséért.
 • Prof. Dr. FARKAS ETELKA professzoremerita, aki a TTK korábbi oktatási dékánhelyetteseként kimagasló oktatásszervező és fejlesztő tevékenységével jelentősen hozzájárult a kar képzési programjainak kibővítéséhez, a bolognai rendszerű mesterképzés, valamint az osztatlan tanárképzés sikeres elindításához.
 • Prof. Dr. SOMSÁK LÁSZLÓ az elmúlt negyven évben kutatócsoport- és tanszékvezetőként, intézetigazgatóként, a Kémia Doktori Iskola programvezetőjeként végzett kiemelkedő színvonalú oktató-, nemzetközileg elismert kutató- és iskolateremtő munkát.
 • Prof. Dr. ZSUGA MIKLÓS elévülhetetlen érdemeket szerzett a Kémiai Intézet korszerű tömegspektrometriás laboratóriumának megalapításában, a TTK-n folyó gyakorlatorientált vegyészmérnökképzés beindításában és irányításában, valamint a TTK és a különböző iparvállatok közötti szakmai kapcsolatok bővítésében. 

A 2019. augusztus 20-i ünnepségek alkalmával magas színvonalú munkájáért állami kitüntetést vehetett át Kémiai Intézet két oktatója:

 • Dr. BUGLYÓ PÉTER, a DE TTK Kémiai Intézete Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékének egyetemi docense Magyar Érdemrend Lovagkeresztpolgári tagozat.
 • Dr. BATTA GYULA, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a DE TTK Kémiai Intézete Szerves Kémiai Tanszékének egyetemi tanára Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat.

Továbbá:

 • Dr. Kalmár József egyetemi adjunktus (Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék) Bolyai János Kutatási Ösztöndíjban részesült.
 • Kiemelkedő tudományos munkássága elismeréseként Akadémiai Díjat vehetett át Lovász Lászlótól Kéki Sándor egyetemi tanár, az Alkalmazott Kémiai Tanszék vezetője.
 • Az MTA közgyűlése tagválasztó ülésén E. Kövér Katalint, a Kémiai Intézet egyetemi tanárát az akadémia rendes tagjává választotta.
 • A 2019. januári diplomaosztón Dr. Kalmár József egyetemi adjunktus "A TTK kiváló fiatal oktatója" kitüntetésben, míg Szabó Edit ügyintéző "A TTK Kiváló dolgozója" kitüntetésben részesült.

A 2019. március 15-i ünnepségen két munkatársunk vett át kitüntetést:

 • Donka András üvegtechnikus, "A Debreceni Egyetem Kiváló Dolgozója" kitüntetésben részesült.
 • Vágvölgyiné Dr. Tóth Marietta egyetemi docens "A Debreceni Egyetem Rektorának Elismerő Oklevelé"-t vehette át.

2018

 • Kovács Henrietta II. éves Kémia PhD. hallgató előadásával a Magyar Kémikusok Egyesülete Kolloidkémiai és Nanotechnológiai Szakosztályának különdíját nyerte el a XXIV Nemzetközi Vegyészkonferencián, amelyet 2018. október 24-27 között rendeztek Szovátafürdőn, Erdélyben. 
 • A 2018. augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából kimagasló tevékenysége elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült  Dr. Deák György, a DE TTK, Kémiai Intézet, Alkalmazott Kémiai Tanszékének egyetemi docense.
 • Magyar Érdemrend Középkeresztje polgári tagozata kitüntetést vehetett át Dr. Antus Sándor, a Természettudományi és Technológiai Kar Kémiai Intézete Szerves Kémia Tanszék professor emeritusa
 • Viski Sándor III. éves vegyészmérnök BSc hallgató és Dr. Nagy Zoltán egyetemi adjunktus prezentációjukkal első díjat nyertek el a 36th International Conferenceon Chemical and Biochemical Engineering konferencián, amelyet 2018. július 8-9 között rendeztek Heraklionban (Kréta, Görögország).
 • Az „International Symposiumon Metal Complexes” nemzetközi konferencia tudományos bizottsága Dr. Lihi Norbertnek, a Kémiai Intézet fiatal vegyész kutatójának ítélte oda az idei Fernando Pulidori díjat. A díjat minden évben egy olyan fiatal (30 év alatti) kutatónak ítélik oda, aki a koordinációs kémia területén kiemelkedő tudományos munkát végzett és első és/vagy levelező szerzője egy nemzetközi folyóiratban elfogadott közleménynek. A díj átadására a 2018. június 3-7 között Firenzében rendezett „International Symposiumon Metal Complexes 2018” konferencián került sor. Ugyancsak ezen a konferencián Dr. Csire Gizella, a Kémiai Intézet fiatal vegyész kutatója nyerte el legjobb poszterért járó 3 díj egyikét.

2017

 • A Természettudományi és Technológiai Kar Rubin Katedra Díjában részesült:
 • Rákosi Miklósné nyugalmazott egyetemi docens
 • A Természettudományi és Technológiai Kar Vas Katedra Díjában részesült:
 • Győri Béla nyugalmazott egyetemi docens
 • Szalay Tibor nyugalmazott egyetemi tanár
 • A Természettudományi és Technológiai Kar Arany Katedra Díjában részesült:
 • Bányai István egyetemi tanár
 • Gáspár Vilmos nyugalmazott egyetemi tanár
 • Kathó Ágnes tudományos főmunkatárs
 • Dinya Zoltán nyugalmazott egyetemi docens
 • 2017 május elején a Magyar Tudományos Akadémia 188. közgyűlésén a Kémia Tudományok Osztálya osztályelnök-helyettesének intézetünk kutatóját, E. Kövér Katalint, az MTA levelező tagját (Debreceni Egyetem, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék) választották meg.
 • A végzős hallgatók a Természettudományi és Technológiai Kar legnépszerűbb oktatájónak 2017-ben Dr. Ősz Katalin egyetemi docenst, a Fizikai Kémiai Tanszék oktatóját választották.
 • 2017. május 4-én a tudományos újságírók elismerésére 20 évvel ezelőtt alapított Hevesi Endre-díjat vehette át Dr. Lente Gábor, intézetünk professzora. 

2016

 • Debreceni Akadémiai Bizottság DAB Pro Scientia díjában részesült: Dr. Joó Ferenc akadémikus, a Fizikai Kémiai Tanszék egyetemi tanára.
 • Beck Mihály kémikus, a Debreceni Egyetem professor emeritusa vehette át a Magyar Tudományos Akadémia 2016-os ünnepi ülésén az Akadémiai Aranyérmet. 
 • A fizikai kémia területén az előző 5–10 éves időszakban elért nemzetközi jelentőségű magyar tudományos eredmény elismeréseként vehette át a Polányi Mihály-díjat Fábián István egyetemi tanár, a Természettudományi és Technológiai Kar Szervetlen- és Analitikai Kémiai Tanszékének vezetője, az intézmény korábbi rektora.
 • Eötvös József-díjjal jutalmazták Antus Sándort, a Természettudományi és Technológiai Kar professor emeritusát kiemelkedő oktató-nevelő munkája, életpályája és pedagógus élethivatás melletti elkötelezettsége elismeréseként.
 • A 2016 évi Bruckner Győző-díj 40 éven aluliak számára kiírt fokozatát Bokor Éva, a Természettudományi és Technológiai Kar Szerves Kémiai Tanszék egyetemi adjunktusa kapta. 
Legutóbbi frissítés: 2023. 12. 05. 19:47