Bemutatkozás - Alkalmazott Kémiai Tanszék

Köszöntjük a Debreceni Egyetem Alkalmazott Kémiai Tanszék honlapján!

A DE-TTK Alkalmazott Kémiai Tanszéke az utóbbi két évtizedben a Dr. Zsuga Miklós tanszékvezetése idején megkezdett fejlesztéseknek köszönhetően a hazai polimerkémia, polimertechnológia és polimer analitika egyik meghatározó központjává vált.

A Tanszék fő kutatási profilja felöleli a különböző természetes és szintetikus alapú polimerek és kopolimerek előállítását és karakterizálását, a különleges tulajdonságú un. intelligens anyagok kutatását, valamint a modern analitikai módszerek fejlesztését.

A Karon és a Kémiai Intézeten belül az Alkalmazott Kémiai Tanszék látja el a vegyészmérnök (BSc) alapképzési, valamint a vegyészmérnök (MSc) mesterképzési szakok koordinálását és felügyeletét. A Tanszék emellett részt vesz, többek között, a kémia BSc, vegyész MSc, biomérnök BSc és MSc, illetve kémia tanár szakok oktatásában is.

A Tanszék posztgraduális oktatási programja az egyetemre akkreditált Kémia Doktori Iskola K/4, Makromolekuláris és Felületi Kémiai programjához kapcsolódik.

 

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 11:05