A Tanszék története

Az Alkalmazott Kémiai Tanszék a Természettudományi Kar 1949-ben történt megalakulása után néhány évig megfelelő helyiség hiányában elvileg csak formálisan létezett. A kezdeti időszakban, amíg a Tanszék saját helyiségeket és állásokat nem kapott a technológiai gyakorlatokat az 1951-52 tanévig a Szerves Kémiai Tanszék oktatói, az 1952-53 tanév I. félévében a Szervetlen Kémiai Tanszék oktatói vezették saját tanszékük laboratóriumaiban. 1952-ben a Tanszék 1 tanársegédi és 1 adminisztrátori állást kapott. 1953-ban a létszám további 2 fő oktatóval, továbbá 1 laboránssal és hivatalsegéddel gyarapodott. 1953. augusztus 1-jétől dr. Lutter Bélát nevezték ki egyetemi docenssé és tanszékvezetővé.

1967-től – dr. Lutter Béla tanszékvezető elhunytát követően – a Tanszék vezetésére dr. Szabó Vince egyetemi docens kapott megbízást.

Az Alkalmazott Kémiai Tanszék az elmúlt évtizedek alatt, mind összetételében, mind oktatási és kutatási profiljában jelentős változáson ment át. Meg kell jegyezni, hogy a Tanszék létszáma a 70-es években 17-20 fő között ingadozott, jelenleg 12 fő. Az akkori tanszékvezető dr. Szabó Vince 1983-ban nyugdíjba ment, majd 1 évig ideiglenesen dr. Makleit Sándor a Kémiai Intézet akkori vezetője irányította a Tanszéket. 1985-93 között dr. Kelen Tibor volt a tanszék vezetője, majd halála után nevezték ki a Tanszék élére dr. Zsuga Miklóst. Ő egészen 2008-ig irányította a Tanszékét, majd leköszönve átadta a helyét a jelenlegi tanszékvezetőnek dr. Kéki Sándornak.

Ezek a változások természetesen befolyásolták a Tanszék oktatási- és kutatási tevékenységét is.

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 11:05