Dr. Juhászné Dr. Tóth Éva

 


Munkaviszonyok:

 • 2001. szept. – 2003. jún.: tudományos segédmunkatárs, Debreceni Egyetem, Szerves Kémiai Tanszék
 • 2003. júl.-2016. aug.: egyetemi tanársegéd; Debreceni Egyetem, Szerves Kémiai Tanszék, Debrecen
 • 2016. szept.-: adjunktus; Debreceni Egyetem, Szerves Kémiai Tanszék, Debrecen

Kutatási tevékenység:

 • α-Azido ketonok előállítása és bázis katalizált kapcsolási reakcióinak tanulmányozása különböző C-elektrofilekkel, a képződött adduktok átalakítása különböző O- és N-heterociklusos származékokká. O-heterociklusos vegyületek előállítása és átmenetifém katalizált Buchwald-Hartwig valamint Ullmann féle C-aminálási reakcióinak tanulmányozása. Glikálok és exo-glikálok funkcionalizálási reakcióinak tanulmányozása és a képződő termékek átalakítása egyéb biológiai szempontból értékes szénhidrát származékokká.

Feladatkörök:

 • A Szerves Kémiai Tanszék oktatási felelőse

Számszerű tudományos eredmények:

 • Értekezések: 1
 • Közlemények: 9
 • Előadások és poszterek: 30 (nemzetközi konferencia: 14, hazai konferencia: 16)
 • Összes/MTMT független hivatkozások száma: 171/135
 • Összesített impact factor: 49.143
 • Hirsch index: 6

Tagság szakmai szervezetekben:

 • MTA Flavonoidkémiai Munkabizottság
 • MTA Heterociklusos Munkabizottság
 • Magyar Kémikusok Egyesülete
 • MTA Köztestület

Oktatási tevékenység:

Oktatott tárgyak magyar nyelvű

(Biomérnök BSc, Vegyészmérnök BSc, Kémia BSc, Vegyész MSc, Vegyészmérnök MSc, Gyógyszerész szakokon)

 • Szerves kémia gyakorlat I. (GYKSZ02G2)
 • Szerves kémia gyakorlat II. (GYKSZ04G3)
 • Szerves kémia IV. labor (TTKBL0301-L, TTKBL0301, TKOL0301)
 • Szerves kémia II. labor (TTKBL0311)
 • Szerves kémia V. (TTKBL0302)
 • Szerves kémia szeminárium I. (TTKBG0311)
 • A gyógyszerkémia alapjai előadás (TKBE0305)
 • Gyógyszerkémiai szintézisek (TTKME0324)
 • Szerves kémia III. előadás (TTKBE0303_L)
 • Gyógyszer - és finomkémiai technológiák előadás és szeminárium (TTKME4303)

Oktatott tárgyak angol nyelvű

 • (Chemical Engineer BSc, Biochemical Engineer BSc, Chemist BSc, Pharmacist)
 • Organic Chemistry Practice I. (GYKSZ04P2)
 • Organic Chemistry Practice II. (GYKSZ08P3)
 • Organic Chemistry I. Lecture and Seminar (TTKBE0301_EN)
 • Organic Chemistry II. Lecture and Seminar (TTKBE0302_EN)
 • Organic Chemistry II. Laboratory (TTKBL0311_EN)
 • Organic Chemistry IV. Laboratory (TTKBL0301-L_EN, TTKBL0301_EN)
 • Organic Chemistry Seminar II. (TTKBG0312_EN)
 • Organic Chemistry of Drug Synthesis Lecture (TTKME0324_EN)
 • College Chemistry 2, Intensive Seminar(TTIS_CHEM2-Seminar)

Diplomamunkák, szakdolgozatok: 16

TDK dolgozatok: 3

Könyvek, könyvfejezetek, jegyzetek: 2

Szerves Kémiai Praktikum III. Egyetemi Kiadó, 2006 (társszerző és szerkesztő)

Szerves Kémiai Példatár 2020 (társszerző) A tananyag elkészítését a „A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében” az EFOP-3.4.3-16-2016-00021 számú projekt támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.


MTMT: https://scholar.google.com/citations?hl=hu&user=CXHNhJYAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=hu&user=CXHNhJYAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

DE Tudóstér: https://tudoster.idea.unideb.hu/tudomany/ECIRT8

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 28. 08:48