Prof. Dr. Somsák László


Tanulmányok és fokozatok:

 • 1973-1978: Tanulmányok a Kossuth Lajos Tudományegyetem TTK vegyész szakán; okleveles vegyész diploma
 • 1978-1982: Posztgraduális tanulmányok és kutatómunka Farkas István és Bognár Rezső professzorok irányításával
 • 1983: Természettudományi doktor (Kossuth Lajos Tudományegyetem)
 • 1991: A kémiai tudomány kandidátusa
 • 1998: Habilitáció (Kossuth Lajos Tudományegyetem)
 • 2002: MTA doktora

Beosztások:

 • 1978-1981: Tudományos segédmunkatárs a MTA Antibiotikum Kémiai Kutatócsoportjánál, KLTE, Debrecen
 • 1981-1983: Egyetemi tanársegéd
 • 1984-1993: Egyetemi adjunktus
 • 1993-2003: Egyetemi docens
 • 2003: Egyetemi tanár a Debreceni Egyetem Szerves Kémiai Tanszékén

Kutatási tevékenység:

C-glikozil származékok szintézise és szerkezetvizsgálata; szénhidrát-származékok szabad gyökös átalakulásainak tanulmányozása, alkalmazásuk preparatív célokra; glikálok és származékaik szintézismódszereinek fejlesztése; glikozilidén- és glikozil-metilénkarbén, illetve glikozilnitrén prekurzorok előállítása és reaktivitásuk vizsgálata; glikozidáz és glikogén foszforiláz enzim inhibitorok, lektin antagonisták előállítása, szerkezet-hatás összefüggéseik tanulmányozása; glikomimetikumok és glikopeptidomimetikumok szintézise.

Nemzetközi együttműködések és külföldi tanulmányutak:

 • 2020- : Prof. Dr. Eduardo Rios, Rush University, Chicago, USA
 • 2019- : Prof. Dr. Ulf Nilsson, Lund University, Svédország
 • 2015- : Prof. Dr. Peter Langer, Universität Rostock, Németország
 • 2015-2018: Dr. Anup Kumar Misra, Bose Institute, Kolkata, India
 • 2008- : Dr. J. M. Hayes, University of Central Lancashire, Preston, Egyesült Királyság
 • 2008-2010: Dr. V. P. Swamy, Dr. S. Hotha, National Chemical laboratory, Pune India
 • 2008- : Prof. Dr. Demetres D. Leonidas, University of Thessaly, Larissa, Görögország
 • 2008-2016: Dr. Evangelia Chrysina, National Hellenic Research Foundation, Athén, Görögország
 • 2007-2010: Prof. Dr. H. Sun, China Pharmaceutical University, Nanjing, Kína
 • 2007-2015: Dr. Igor Tvaroska, Szlovák Tudományos Akadémia, Pozsony, Szlovákia
 • 2005-2008: Prof. Dr. Denis Postel, Jules Verne Egyetem, Amiens, Franciaország
 • 1999-2008: Dr. Nikos G. Oikonomakos, Görög Nemzeti Kutatási Alapítvány, Athén, Görögország
 • 1997-2010: Prof. Dr. Torsten Linker, Potsdami Egyetem, Potsdam, Németország
 • 1993-1996: Prof. Dr. Andrzej Wisniewski, Gdanski Egyetem, Gdansk, Lengyelország
 • 1992-1993. Prof. Dr. F. W. Lichtenthaler, Technische Hochschule, Darmstadt, Németország
 • 1989- : Prof. Dr. Gérard Descotes, Dr. Jean-Pierre Praly és Dr. Sebastien Vidal, Lyoni Egyetem, Lyon, Franciaország
 • 1988-1989: Prof. Dr. Robert Ferrier, Wellingtoni Egyetem, Wellington, Új-Zéland
 • 1987-1989: Prof. Dr. Reiner Sustmann és Dr. Hans-Gert Korth, Esseni Egyetem, Essen, Németország
 • 1986-1989: Prof. Dr. Günther Snatzke, Bochumi Egyetem, Bochum, Németország
 • 1980-1984: Prof. Dr. Klaus Peseke, Rostocki Egyetem, Németország

Tudományos pályázatokban való részvétel:

 • Nemzetközi pályázatok: 10 (9 MTA, TéT együttműködési programban témavezető, 1 esetben résztvevő)
 • Hazai pályázatok: 28 (1 RET pályázatban résztvevő, 5 tematikus OTKA pályázatban témavezető, 1. OTKA NKTH pályázatban témavezető; 10 tematikus OTKA illetve tudományos iskola és OTKA-NKTH pályázatban résztvevő,
 • 5 MKM/FKFP/AMFK pályázatban témavezető, 2 NKFP pályázatban résztvevő, 2 ETT pályázatban résztvevő, 3 Zsigmond Diabetes Alapítvány pályázatban résztvevő). 1 IKUT pályázatban résztvevő; 1 Baross Gábor pályázatban részvevő

Szakmai szervezetek és fórumok tagsága:

 • MTA Köztestület
 • MTA Kém. Tud. Oszt. Szerves és Biomolekuláris Kémiai Bizottsága
 • MTA Szénhidrátkémiai Munkabizottsága (elnök)
 • MTA Kém. Tud. Oszt. Doktori Bizottsága
 • OTKA/NKFIH Kémia 2. zsűri tagja, illetve elnöke
 • European Chemistry Thematic Network (DE képviselője)
 • European Carbohydrate Organization (magyar nemzeti képviselő)
 • European Science Foundation, EuroGlycoForum (magyar képviselő)

Szerkesztő bizottságok, vendégszerkesztői megbízások:

 • Carbohydrate Research – szerkesztőbizottsági tag, vendégszerkesztő
 • Molecules – szerkesztőbizottsági tag, vendégszerkesztő
 • Mini Rev. Med. Chem. – vendégszerkesztő

Szerkesztett könyvek:
Carbohydrate-spiro heterocycles, Topics in Heterocyclic Chemistry, Vol. 57, Springer, 2019.
(https://www.springer.com/gp/book/9783030319410)

Recent Trends in Carbohydrate Chemistry Vol. 1 – Synthesis, Structure and Function of Carbohydrates, Elsevier, 2020.
(https://www.elsevier.com/books/recent-trends-in-carbohydrate-chemistry/rauter/978-0-12-817467-8)
Recent Trends in Carbohydrate Chemistry Vol. 2 – Synthesis and Biomedical Applications of Glycans and Glycoconjugates, Elsevier, 2020.
(https://www.elsevier.com/books/recent-trends-in-carbohydrate-chemistry/rauter/978-0-12-820954-7)
 

Egyetemi megbízatások:

 • 2015-2019: DE TTK Szerves Kémiai Tanszék vezetője
 • 2010-2017: DE TTK Kémiai Intézet igazgatója
 • 2007-2009: DE Szenátusi póttagság
 • 2008- : DE Kémia Doktori Iskola programvezetője
 • 2008-2015 : DE Szerves Kémiai Tanszék – tanszékvezető helyettes
 • 2008-2017: DE TTK Tanácsának tagja
 • 2006-2010: DE TTK Gazdasági Bizottságának tagja
 • 2005- : DE TTK Kémia BSc alapszak szakfelelőse
 • 2005-2010: DE TTK Kémiai Intézet tanácsának tagja
 • 2005-2008 : DE Hallgatói ügyek jogorvoslati bizotságának TTK-s tagja
 • 2005-2007: Kari Oktatási és Minőségbiztosítási Bizottság tagja
 • 2003-2004: DE TTK Kémiai Tanszékcsoport Stratégiai Bizottság tagja
 • 1986-1989, 1999-2005: KLTE (DE) TTK Tanács tagja
 • 1983-1985: KLTE Egyetemi Tanács tagja

Oktatási tevékenység:

 • 1978-1990: Előadáskövető- és problémamegoldó szemináriumok szerves kémiából
 • 1978-2004: Szerves preparatív laboratóriumi gyakorlatok
 • 1980-: Diákkörös, diplomamunkás és doktorandusz (1989 óta) hallgatók irányítása, értekezéseik bírálata, szakmai vizsgáztatás
 • 1983-: Angol- és német nyelvű előadások szakfordító hallgatóknak
 • 1994-2009: Reakciómechanizmusok a szerves kémiában I. (Ionos reakciók) – egyetemi és posztgraduális kollégium
 • 1994-2009: Reakciómechanizmusok a szerves kémiában II. (Nem ionos reakciók) – egyetemi és posztgraduális kollégium
 • 1994-2009: Bevezetés a szénhidrátkémiába – egyetemi és posztgraduális kollégium
 • 1995-: Reaktív intermedierek szénhidrátok anomer centrumán – posztgraduális kollégium
 • 2001-2007: Szerves kémia vegyészmérnök hallgatóknak I-II. – főiskolai kollégium
 • 2002-2008: Szerves kémiai technológia vegyészmérnök hallgatóknak – főiskolai kollégium
 • 2008-: Szerves sztereokémia és reakciómechanizmusok – BSc kollégium
 • 2009-: Szénhidrátkémia – MSc kollégium
 • 2010-: Reakciómechanizmusok – MSc és PhD kollégium
 • 2010- : Szerves kémia III. (Biológiai Kémia) -BSc kollégium
 • 2013- : A gyógyszerkutatás kémiai vonatkozásai – MSc kollégium
 • 2016- : Szénhidrát alapú gyógyszertervezés – MSc kollégium

Kitüntetések, díjak:

 • 2020: Bruckner Győző Díj (fődíj)
 • 2019: A DE TTK Pro Facultate Díja
 • 2018: A DE TTK Arany Katedra Díja
 • 2016: A Debreceni Akadémiai Bizottság plakettje
 • 2013: Zemplén Géza Díj (fődíj)
 • 2009: Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt
 • 1999-2002: Széchenyi Professzori Ösztöndíj
 • 1999: Oláh György Díj
 • 1992-1993: Alexander von Humboldt Ösztöndíj
 • 1986: Miniszteri Dicséret

Publikációs lista (MTMT adatok) (letöltés)

Teljes szövegű publikációk: DE Tudóstér

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 28. 08:28