Vágvölgyiné Dr. Tóth Marietta


Képzettség

 • 1998: Okleveles vegyész – kémia tanár – angol-magyar szakfordító; Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen
 • 2002: PhD fokozat; Debreceni Egyetem, Debrecen; Disszertáció címe: C-Glikozil-imin típusú vegyületek és C-glikozil-metilén-karbének előállítása és sajátságaik vizsgálata

Munkaviszonyok

 • 2001-2003: tudományos segédmunkatárs, Debreceni Egyetem TTK Szerves Kémiai Tanszék
 • 2003-2008: OTKA posztdoktor, Debreceni Egyetem TTK Szerves Kémiai Tanszék
 • 2008-2018: adjunktus, Debreceni Egyetem TTK Szerves Kémiai Tanszék
 • 2018-        : egyetemi docens, Debreceni Egyetem TTK Szerves Kémiai Tanszék

Kutatási tevékenység

C-Glikozil-imin típusú vegyületek (tozilhidrazonok, benzoilhidrazonok, oximok, (tio)szemikarbazonok) szintézise és átalakítási lehetőségeinek vizsgálata. C-Glikozil-heterociklusok előállítása. Cukor-tozilhidrazonok fémkatalizált és fémmentes keresztkapcsolási reakcióinak vizsgálata. Glikomimetikumok szintézise.

Oktatási tevékenység

Oktatott tárgyak magyar nyelven

Szerves kémia előadás (környezettan BSc, környezettan levelező; anyagtudomány MSc); Szerves kémia laborgyakorlat (környezettan tanár, környezettudomány osztatlan képzés); Szerves kémiai technológia szeminárium (vegyészmérnök BSc); Természetes vegyületek kémiája szeminárium és laboratóriumi gyakorlat (ODLA); Szerves kémia I. szeminárium (vegyészmérnök BSc, biomérnök BSc); Szerves kémiai laboratóriumi gyakorlat III. (osztatlan vegyész képzés); Szerves kémia IV. szeminárium és laboratóriumi gyakorlat (kémia BSc, kémia tanári mesterszak); Szerves kémia V. szeminárium és laboratóriumi gyakorlat (kémia BSc); Szerves kémia VI. szeminárium és laboratóriumi gyakorlat (kémia BSc); Preparatív szerves kémiai gyakorlat (osztatlan vegyész képzés); Szerves szintézisek II. szeminárium és laboratóriumi gyakorlat (vegyész MSc); Szerves kémia gyakorlat I. (gyógyszerész osztatlan képzés); Szerves kémia gyakorlat II. (gyógyszerész osztatlan képzés); Szerves kémia szintézismódszerek II. laboratóriumi gyakorlat (vegyész MSc levelező), Szerves szintézismódszerek I. előadás (vegyész és vegyészmérnök MSc)

Oktatott tárgyak angol nyelven

Organic chemistry II. (chemical engineer BSc), Organic chemistry lab. practice (chemistry and bioengineer BSc), Synthetic methods in organic chemistry I. lecture (chemistry MSc), College chemistry 2 lecture and seminar

Ösztöndíjak, támogatások

 • 2000: Mecenatúra pályázat (Támogatás külföldi konferencián való részvételre)
 • 2000: Támogatás hallgatói kutatást szolgáló eszközök beszerzéséhez, adományozó: Kereskedelmi és Hitelbank RT. Universitas Alapítványa
 • 2003-2004, 2006-2008: OTKA posztdoktori ösztöndíj
 • 2011-2014: Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
 • 2013-2014: Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíj
 • 2015-2016: Belső Kutatási Pályázat, Debreceni Egyetem

Számszerű tudományos eredmények (2020. szeptember)

 • Disszertáció: 1
 • Közlemények: 31
 • Könyvfejezet: 3
 • Szabadalom: 1
 • Felsőoktatási jegyzet: 2
 • Előadások és poszterek: 69 (Hazai előadás:16, poszter: 12; Nemzetközi előadás: 19, poszter: 22)
 • Kumulatív impakt faktor: 119.655
 • Hivatkozások száma: 574 (független)/ 987 (összes)
 • Hirsch index: 17

Témavezetői tevékenység

 • PhD hallgató kutatómunkájának irányítása: 3 (fokozatot szerzett hallgatók: 2)
 • Diplomamunka: 3 (ebből 1 esetén belső konzulens)
 • Projektmunka: 5
 • Szakdolgozat: 12
 • TDK dolgozat: 3

Nemzetközi együttműködések és külföldi tanulmányutak

 • 2019- : Dr. Trinidad Velasco-Torrijos, Maynoothi Egyetem, Írország
 • 2016- : Prof. Dr. Peter Langer, Rostocki Egyetem, Rostock, Németország
 • 2009- : Prof. Dr. Jean-Pierre Praly, Dr. Sebastien Vidal, Dr. David Goyard, Lyoni Egyetem, Villeurbanne (Lyon), Franciaország
 • 2008: Dr. V. P. Swamy, Dr. S. Hotha, CSIR-National Chemical Laboratory, Pune, India
 • 2008-2010: Prof. Dr. Hongbin Sun, China Pharmaceutical University, Nanjing, Kína
 • 2007-2008: Dr. Igor Tvaroška, Szlovák Tudományos Akadémia, Pozsony, Szlovákia
 • 2003- : Dr. Nikos G. Oikonomakos, Dr. Evangelia D. Chrysina; Görög Nemzeti Kutatási Alapítvány, Athén, Görögország
 • 2000-2001: Prof. Dr. Torsten Linker, Potsdami Egyetem, Potsdam, Németország

Tagság szakmai szervezetekben

 • MTA Szénhidrát, Nukleinsav és Antibiotikum Munkabizottság
 • MTA Köztestület
 • Magyar Kémikusok Egyesülete

Egyetemi tisztségek

 • Kémiatanári szakfelelős (2018-)
 • Kémia BSc záróvizsga bizottság, titkár (2008-2013, 2017-2018)
 • TÁMOP-4.2.2-08/1-2008-0014 projekt, projektasszisztens (2008-2012)

Publikációk

MTMT adatok (link)

IDEA Tudóstér (link)

Google Scholar (link)

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 28. 08:26