Dr. Juhász László

 


Képzettség:

 • 1996 – Okleveles vegyész; Kossuth Lajos Tudományegyetemen, Debrecen.; Minősítése: kitüntetéses
 • 2001 – Ph.D. fokozat; Debreceni Egyetem, Debrecen; Disszertáció címe: 2,3-Dihidrobenzo[b]furán vázas vegyületek szintézise és kiroptikai sajátságaik tanulmányozása; Minősítése: summa cum laude
 • 2015 – Habilitáció, Debreceni Egyetem, Debrecen

Munkaviszonyok:

 • 2000. jan.- 2000. dec.: tudományos segédmunkatárs, Debreceni Egyetem, Szerves Kémiai Tanszék
 • 2001. jan.-2007. június: egyetemi tanársegéd; Debreceni Egyetem, Szerves Kémiai Tanszék, Debrecen.
 • 2007. július – 2015. augusztus: egyetemi adjunktus; Debreceni Egyetem, Szerves Kémiai Tanszék, Debrecen.
 • 2015. szeptember: egyetemi docens; Debreceni Egyetem, Szerves Kémiai Tanszék, Debrecen.

Kutatási tevékenység:

Természetes eredetű biológiailag aktív vegyületek és azok analogonjainak szintézise, hatás-szerkezetvizsgálata. Potenciálisan hipoglikémiás vegyületek (glikogén foszforiláz inhibitor és PPARγ agonista vegyületek) szintézise. Exo-glikálok és 1-C-szubsztituált glikálok szintézise és kémiai átalakításainak a tanulmányozása.

Kitüntetések, díjak, ösztöndíjak:

 • 2003-2006: Békesy György Posztdoktori Ösztöndíj
 • 2005: Kajtár Márton Díj
 • 2009-2012: Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
 • 2014: Magyar Ezüst Érdemkereszt
 • 2020: Debreceni Egyetem Rektorának Elismerő Oklevele

Számszerű tudományos eredmények:

 • Értekezések: 2
 • Közlemények: 30
 • Témavezetés: PhD: 3; Szakdolgozatok, diplomamunkák: 32; OTDK dolgozatok: 7
 • Könyvfejezet: 4
 • Szabadalom: 1
 • Egyetemi jegyzet: 4
 • Előadások és poszterek : 95
 • Összes/MTMT független hivatkozások száma: 418/288
 • Összesített impact factor: 73.082
 • Hirsch index: 12
 • RG-score: 25.58

Külföldi tanulmányutak:

 • 1999: Tempus Ösztöndíj a Paderborni Egyetemen, Németország (3 hónap).
 • 2005. Június – 2005: November: Posztdoktori ösztöndíj – University of Antwerp, Belgium – Prof: Dr. Luc Pieters

Szakmai szervezetek és fórumok tagsága:

 • MTA Flavonoid- és Alkaloidkémiai Munkabizottság (2019-ig)
 • MTA Heterociklusos és Elemorganikus Kémiai Munkabizottság
 • MTA Szénhidrát, Nukleinsav és Antibiotikum Munkabizottság
 • MTA Köztestület
 • Magyar Kémikusok Egyesülete

Egyetemi megbízatás:

 • DE TEK TTK Hallgatói Fegyelmi Testület tagja (2005 – 2008)
 • DE TEK TTK  Könyvtár- és Jegyzetbizottság tagja (2006 – 2010)
 • DE TEK TTK Kari Tanács tagja (2008 – 2011; 2011 – 2014.03.; 2018. 03. – 2022. 02.; 2022. 03 - 2026. 02.)
 • DE TEK TTK Oktatási és Minőségbiztosítási Bizottság tagja (2008 október -)
 • DE TEK TTK Tanulmányi Bizottság tagja (2008. október – 2013. január)
 • DE TEK TTK Kreditátviteli Albizottság tagja (2008. október – 2013. január)

Tanszéki és Intézeti megbízatások:

 • Tanszéki oktatási felelős (2008. 01.-2008. 09.)
 • Kémiai Intézet oktatási felelőse (2008. október – 2013. január)
 • Kémiai Doktori Iskola titkára (2015. január 15.- )

Oktató munka:

Jelenleg oktatott kurzusok

 • Szerves kémia elmélet I. (GYKSZ01G2)
 • Szerves kémia elmélet II (GYKSZ03G3)
 • Organic Chemistry theory I. (GYKSZ03P2)
 • Organic Chemistry theory II. (GYKSZ07P3)
 • Nagyhatkonyságú szintézismódszerek (TKML0319)
 • Másodlagos természetes anyagok I. (TKME0331_L; TKME0331)
 • Chemistry of Secondary Metabolites I. (TTKME0331_EN)
 • Gyógyszer és finomkémiai technológiák (TTKME4034)

Korábban oktatott kurzusok:

 • Szerves kémia I. (TKBE0301; TKBE0311; TKOE0301)
 • Szerves kémia II. (TKBE0302; TKBE0312; TKOE0302)
 • Organic Chemistry Practice I  (GYKSZ04P2)
 • Organic Chemistry Practice II (GYKSZ08P3)
 • Organic Chemistry III (TKBE0303_EN)
 • Természetes szerves vegyületek kémiája (TKBE0332)
 • Alkalmazott spektroszkópia (TKBL0001)
 • Másodlagos természetes anyagok II. (TKML0332_L)
 • Szerves kémiai szintézismódszerek (T_K3414)
 • Szerves kémiai problémák megoldása I. (T_K2431)
 • Szerves kémiai problémák megoldása II. (T_K2432)
 • Szerves kémiai I. laboratóriumi gyakorlat (T_K2403)
 • Szerves kémiai II. laboratóriumi gyakorlat (T_K2404)
 • Szerves kémiai III. laboratóriumi gyakorlat (T_K2405)
 • Szerves kémia V. (TKBL0302)
 • Szerves kémia VI. (TKBL0303)
 • Szerves kémia (TKBE0331)
 • Szerves szintézis II. (TKMG0302)
 • Szerves szintézis II. (TKML0302)
 • Szerves szintézis II. (TKML0302_L)

Könyvek, könyvfejezetek, jegyzetek:

 • Berényi S., Juhász L., Patonay T., Somsák L.; Szerves Kémiai Praktikum I. Editor: Juhász L.; Egyetemi Kiadó, Debrecen,2010
 • Berényi S., Patonay T., Juhász L.; Szerves Kémiai Praktikum II. Egyetemi Kiadó, 2009 (javított kiadás; társszerző és szerkesztő); Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2009
 • Gulácsi K., Juhászné Tóth É., Juhász L., Somsák L., Vágvölgyiné Tóth M.; Szerves Kémiai Praktikum III., Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2006
 • Bokor Éva, Gulácsi Katalin, József János, Juhász László, Juhászné Tóth Éva, Király Sándor Balázs, Kun Sándor, Tóth László, Tóthné Illyés Tünde Zita, Vágvölgyiné Tóth Marietta; Szerves Kémiai Példatár; Debreceni Egyetem, 2019

Bírálói tevékenységek: 

The Open Organic Chemistry Journal; Bioorganic & Medicinal Chemistry; Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters; European Journal of Medicinal Chemistry; International Journal of Molecular Sciences; Letter in Drug Design and Discovery; Letters in Organic Chemistry; Mini-reviews in Medicinal Chemistry, European Journal of Organic Chemistry; ChemistrySelect; Natural Product Reports; International Journal of Molecular Sciences; Natural Product Research; Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis

MTMT adatok (https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10000644)

DE Tudóstér: https://tudoster.idea.unideb.hu/tudomany/JUHASZL

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 28. 08:47