Bemutatkozás - Szerves Kémiai Tanszék

A Szerves Kémiai Tanszék oktatói a kétszintű vegyész (BSc, MSc), bio- (BSc) és vegyészmérnök (BSc, MSc) képzés mellett részt vesznek a Természettudományi és Technológiai Kar egyéb képzéseinek (környezettan BSc, anyagtudomány MSc) alapozó jellegű szerves kémiai tárgyainak az oktatásában. Ezt a tevékenységet a klasszikus szerves kémiai tárgyak mellet a szerkezetvizsgáló- és műszeres analitikai módszerek, valamint további választható – elméleti és gyakorlati – tárgyak oktatása zár megfelelő keretbe.

A Kar hallgatói mellet, átoktatás keretében a gyógyszerész, orvos diagnosztikai analitikus és molekuláris biológus hallgatók szerves kémiai képzését is ellátják a tanszéki kollégák. Képzéseinket magyar mellett angol nyelven is megtartjuk az angol nyelvű gyógyszerész, bio- és vegyészmérnök BSc valamint vegyész MSc képzés keretein belül.
Ezek mellett a Tanszéken a „Szénhidrátok és heterociklusok kémiája és kémiai biológiája” PhD programban doktori képzés is folyik.

A Szerves Kémiai Tanszék kutatási tevékenysége a szerves kémia hagyományos és modern irányzatainak az ötvözésééből alakult ki. Szénhidrátok védőcsoportjainak kidolgozása, alkalmazásuk biológiailag aktív oligoszacharidok szintézisére; ciklodextrinek felhasználása lineáris glikozid származékok előállítására; N-glikánok és N-glikopeptidek szintézise; szénhidrátok anomer centrumának átalakításai gyökös, anionos, karbénes reakciókkal; glikomimetikumok (pl. szénhidrát szulfonsavak, nem klasszikus glikozidkötést tartalmazó származékok, C-glikozil vegyületek, neoglikoproteinek, szénhidrát-aminosav hibridek) glikoenzim (pl. glikozid hidroláz, neuraminidáz, glikozil transzferáz, glikogén foszforiláz) inhibitorok tervezése és előállítása; glikoenzimek kötőhely térképezése, aktív helyük és működési mechanizmusuk tanulmányozása; enzimkatalizált szintézisek; szénhidrát-fehérje kölcsönhatások vizsgálata tömegspektrometriás, ITC és NMR módszerekkel.

Benzo-kondenzált királis heterociklusok (pl. izokromán, kromán, 1,4-benzodioxán, benzoxazepin) sztereoszelektív szintézise és további átalakításaik; a királis vegyületek sztereokémiájának, illetve a reakciók sztereoszelektivitásának felderítése kombinált szerkezetvizsgálati módszerekkel (kiroptikai spektroszkópia, röntgendiffrakció, 2D NMR); többgyűrűs, kondenzált vagy áthidalt szerkezetű heterociklusok hatékony előállításának vizsgálata domino reakciókkal; speciális gyűrűzárási reakciók (pl. oxa-Pictet-Spengler, intramolekuláris oxa-Michael, hetero Diels-Alder) alkalmazása heterociklusos rendszerek kialakítására.

A program egyik kiemelt kutatási területe a fémmentes és fémkatalizált keresztkapcsolási reakciók (C-C és C-N kötések kialakítása) tanulmányozása, szelektivitási viszonyaik tisztázása (pl. Suzuki-Miyaura-, Heck-Mizoroki, Sonogashira-, Buchwald-Hartwig- és Ullman-kapcsolások); az előbbi módszerek alkalmazása természetben előforduló származékok előállítására; O-heterociklusok természetes vegyületekkel (aminosavak, peptidek, szénhidrátok, stb.) alkotott hibridjeinek keresztkapcsolásos reakciókkal végzett szintézise, sztereokémiai sajátságaik vizsgálata, a racemizációs folyamatok minimalizálása; több távozó csoportot tartalmazó szubsztrátumok reaktivitási (kemo- és regioszelektivitási) viszonyainak elemzése; O-heterociklusos vegyületek C-H aktiváláson alapuló keresztkapcsolási reakcióinak vizsgálata; biológiai aktivitással rendelkező (pl. SSAO inhibitor, HSP-koinduktor) heterociklusos vegyületek szintézise. A fentiekhez szorosan kapcsolódik a szükséges analitikai háttér (GC, HPLC, SCF-LC, GC-MS, HPLC-MS) biztosítása és fejlesztése.

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 11:05