Dr. Kaszás Tímea

 

Képzettség

 • 2011: alapokleveles vegyészmérnök, Debreceni Egyetem TTK, Vegyészmérnöki szak, BSc
 • 2013: okleveles vegyészmérnök, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem VBK, Vegyészmérnöki szak, MSc
 • 2018: PhD fokozat; Debreceni Egyetem, Disszertáció címe: Anhidro-aldóz-tozilhidrazonok kapcsolási reakcióinak vizsgálata

Munkaviszonyok

 • 2013. febr − 2013. aug.: egyetemi tanársegéd, Debreceni Egyetem TTK Szerves Kémiai Tanszék
 • 2016. szept − 2017. dec.: egyetemi tanársegéd, Debreceni Egyetem TTK Alkalmazott Kémiai Tanszék
 • 2018. jan −: tudományos munkatárs, Debreceni Egyetem TTK Szerves Kémiai Tanszék

Kutatási tevékenység

 • Cukor-tozilhidrazonok fémkatalizált és fémmentes keresztkapcsolási reakcióinak vizsgálata.

Oktatási tevékenység

Oktatott tárgyak magyar nyelven

Alkalmazott spektroszkópia laboratóriumi gyakorlat (UV-Vis gyakorlat; kémia BSc), Általános kémia laboratóriumi gyakorlat (biomérnök BSc), Analitikai kémia II. laboratóriumi gyakorlat (UV-Vis gyakorlat; biomérnök BSc, kémia BSc, vegyészmérnök BSc), Kémiai technológiai II. laboratóriumi gyakorlat (vegyészmérnök BSc), Korszerű petrolkémiai technológiák előadás és szeminárium (vegyészmérnök MSc), Környezetgazdálkodás előadás (vegyészmérnök MSc), Másodlagos természetes anyagok II. laboratóriumi gyakorlat (vegyész MSc levelező), Műszeres analitika laboratóriumi gyakorlat (UV-Vis gyakorlat; biomérnök BSc, környezettan BSc, ODLKA BSc, vegyészmérnök BSc), Szerves kémia I. szeminárium (biomérnök BSc, vegyészmérnök BSc); Szerves kémia II. szeminárium és laboratóriumi gyakorlat (vegyészmérnök BSc); Szerves kémia IV. szeminárium és laboratóriumi gyakorlat (biomérnök BSc), Szerves kémia gyakorlat II. (gyógyszerész osztatlan képzés);

Oktatott tárgyak angol nyelven

Organic chemistry practice II. (pharmacist)

Számszerű tudományos eredmények (2020. november)

 • Közlemények: 6
 • Előadások és poszterek: 21 (hazai előadás:8, poszter: 4; nemzetközi előadás: 2, poszter: 7)
 • Kumulatív impakt faktor: 16,220
 • Hivatkozások száma: 17 (független)/ 35 (összes)
 • Hirsch index: 4

Témavezetői tevékenység

 • Diplomamunka: 1 (konzulens)
 • Szakdolgozat: 3 (társ témavezető)
 • TDK dolgozat: 2 (társ témavezető)

Külföldi tanulmányút

 • 2015: Prof. Dr. Peter Langer, Rostocki Egyetem, Kémiai Tanszék, Rostock, Németország (10 hét)

Tagság szakmai szervezetben

 • MTA Köztestület

MTMT adatok (link)

IDEA Tudóstér (link)

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 28. 08:49