Prof. Dr. Batta Gyula

 


http://www.structbiol.unideb.hu/

Tanulmányok és fokozatok:

 • 1976 okl. fizikus, KLTE, TTK
 • 1984 természettudományi doktor (KLTE)
 • 1988 a kémiai tudomány kandidátusa (MTA)
 • 2001 MTA doktora (kémiai tudomány)
 • 2002 habilitáció (DE)

Munkahelyek, beosztások:

 • 1976-1980  MEDICOR Művek, kutató fizikus
 • 1980-1988  KLTE, TTK, Szerves Kémiai Tanszék, tudományos munkatárs
 • 1989-2006  MTA Antibiotikum-kémiai Kutatócsoport, tudományos tanácsadó
 • 2007-2009  DE-TEK, TTK Biokémiai Tanszék, egyetemi tanár
 • 2009-      DE-TEK, TTK Szerves Kémiai Tanszék, egyetemi tanár

Kutatási tevékenység:

 • Antimikrobiális fehérjék szerkezetvizsgálata, Fehérje – szénhidrát interakciók vizsgálata, Szénhidrát alapú nanostruktúrák, Oligoszacharidok szerkezete és NMR relaxációs dinamikája, Molekuláris felismerés a glikopeptid antibiotikumok körében, Új NMR technikák fejlesztése (relaxáció, csatolási állandók, diffúzió, szaturáció transzfer, több-dimenziós módszerek)

Oktatási tevékenység:

 • Szerkezetvizsgáló módszerek, A modern NMR módszerek elméleti alapjai, Gyógyszerészi műszeres- és bioanalitika, NMR operátor képzési gyakorlat I-II, Biofizika (Biológus MSc), Szerkezeti biológia (Biológus MSc); Biomolekuláris NMR (Molekuláris biológus MSc)
 • Juhász-Nagy Pál doktori iskola törzstagja

Tudományos/Szakmai közéleti tevékenység:

 • MTA Szerves és Biomolekuláris Kémiai Bizottság tagja (2011-)
 • Nemzetközi konferenciák rendezője: CHI 90 NMR konferencia, Balatonszemes, 1990, VIII-th Central European NMR Symposium, 2006, Debrecen,
 • COST “Self-assembled guanosine structures for molecular electronic devices” 2009, Debrecen, ISMAR (International Society of Magnetic Resonance) tagság

Szerkesztő Bizottsági tagság:

Bírálói tevékenység:

 • EU pályázat és szakfolyóiratoknál (pl. J. Am. Chem. Soc., J. Magn. Reson., Magn. Res. Chem., J. Antibiot., J. Org. Chem.)
 • MTA köztestületi tag (Szerves és Biomolekuláris Kémiai Bizottság) Tagja az MTA Antibiotikum, Szénhidrátkémiai, NMR, Anyag és Molekulaszerkezeti munkabizottságainak és a Magyar Mikrobiológiai Társaságnak. A Magyar NMR Munkabizottság elnöke, http://www.nmrmb.hu/

Díjak:

 • Erdey László díj 1987,
 • Széchenyi professzori ösztöndíj 1999
 • Szentágothai János Ösztöndíj 2013
 • Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat (Magyarország elnökétől): 2019

Vendégkutató:

 • University of Arizona, Tucson, USA (1993-1994, 2003, 2004 Profs. J. Gervay and V. Hruby) University of Cambridge, Cambridge, Anglia, (1994, Prof. D. H. Williams), Instituto de Estructura de la Materia, CSIC, Madrid (1999,2004, Profs. M. Rico and J. Jiménez-Barbero) KTH,
 • Stockholm University, Stockholm (1992, 1999, 2003, Profs. J. Glaser and J. Kowalewski)

Pályázatok:

 • OTKA K 42567 2003-2007 Biomolekuláris NMR: Szerkezet, oligomerizáció, mozgás és molekuláris felismerési jelenségek glikopeptid antibiotikumokban, cukrokban és kalcium kötő fehérjékben,  8.61 MFt, 2003-2007 (témavezető)
 • OTKA NK 68578 Ligandum-fehérje kölcsönhatások vizsgálata NMR spektroszkópiával és molekula modellezéssel, Prof. E. Kövér Katalin, 63.375 MFt, 2007-2010 (társkutató)
 • NKTH-OTKA CK 77515 Egy rendkívül stabil antifungális fehérje (PAF) az Aspergillosis ellen. Szerkezet, hatásmechanizmus és in-vivo kísérletek.  45.277 MFt, 2009-2012 (témavezető, kooperáció Dr. Pócsi István és Prof. Csernoch László)
 • OTKA ANN 110821, A PAFB és az NFAP antifungális fehérjék szerkezete és funkciója
 • EAST-NMR pályázat, amely a nemzetközi kutatói kör részére biztosítja a debreceni NMR műszerközponthoz való hozzáférést (FP 7 infrastructures, project No 228461, 2009-2013, 258,700 EUR budget). (társkutató)
 • COST Action MP0802: “Self-assembled guanosine structures for molecular electronic devices” (2008-2012, 10 M EUR budget, nagyszámú résztvevő) (Hungarian MC Representative)

PhD és diplomamunka témák:

 • Antifungális fehérjék (PAF) szerkezetének és belső dinamikájának vizsgálata multidimenziós mágneses magrezonancia (NMR) módszerekkel. (Batta et al FEBS Journal., 2009, 276, 2875-2890)
 • Feltekeredés és hőmérsékleti denaturálódás antifungális fehérjékben. (Fizil et al Chem. Eur. J. 2015, 21, 5136 – 5144.,)
 • Vankomicin típusú, influenzaellenes és rezisztens baktérium törzsek ellen hatásos antibiotikumok szerkezetigazolása modern NMR technikákkal. (kooperáció, Prof. Herczegh Pál) (Pintér G. et al. J. Med. Chem. 2009, 52, 6053-6061)
 • Molekuláris felismerési jelenségek a glikopeptid – sejtfal-analóg (peptidoglikán C-terminális) oligopeptid rendszerben. (Batta et al, Chemical Communications 2001, pp 501-502, Batta, In Comprehensive Natural Products II Chemistry and Biology; Mander, L., Lui, H.-W., Eds.; Elsevier: Oxford, 2010; volume 9, pp.197–246)
 • Oligoszacharidok enzimatikus szintézise és szénhidrát-fehérje interakciók vizsgálata NMR módszerekkel (kooperáció, Dr. Barna Teréz).
 • Kismolekula-nagymolekula kölcsönhatások termodinamikai jellemzése kombinált ITC kalorimetriás és NMR relaxációs technikákkal. (kooperáció Dr. Gyémánt Gyöngyi)
 • DOSY (diffúziós) és relaxációs NMR módszerek alkalmazása biopolimerek és nanostruktúrák vizsgálatára: molekulák hidrodinamikai sugarának és tömegének meghatározása oldat fázisban. (Pintér et al, Langmuir 2007, 23, 5283-5285.)

Tudománymetrikai paraméterek:

 • Közlemények száma (MTMT2): 229
 • Könyvek, könyvfejezetek: 2 + 5
 • Összes/független hivatkozások száma (MTMT): 3725/2518
 • H-index (MTMT): 30
 • MTMT adatok (letöltés)
 • DE Tudóstér
Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 28. 08:41