Hírek

Fájdalommal és megdöbbenéssel értesültünk a hírről, hogy a mindannyiunk által nagyra becsült és szeretett Kövér Katalin, tanszékünk akadémikusa 2023. április 15-én elhunyt.

Kövér Katalin: 1956 - 2023


„Az év doktori értekezése díj” 2022. évi kitüntetettjei között van Tanszékünk fiatal oktatója, Herman Petra adjunktus, aki a „Nehézfémek felhalmozódásának modellezése vízi ökológiai rendszerekben, szelektív szorbensek fejlesztése fémionok megkötésére” című értekezésével érdemelte ki a díjat. A díj átadására a Debreceni Egyetem doktoravató ünnepségén került sor.                                                  

2022. november 26.


Tanszékünk két volt oktatója kapta meg a Gyémánt Katedra díjat: Farkas Etelka professzor emerita és Posta József professzor emeritus.  A díj arany‐, gyémánt, vas vagy rubin fokozatát azon oktatók, kutatók kaphatják, akik 40 (arany), 50 (gyémánt), 60 (vas) vagy 65 (rubin) éve kezdtek dolgozni a Természettudományi és Technológiai Karon illetve annak jogelődjén, legalább 30 éven keresztül vettek részt a Karon az oktatásban, életpályájukat példaként állíthatjuk a fiatalabb nemzedék elé.                                         

2022. október 9.


Prof. E. Kövér Katalin (Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék) a Magyar Érdemrend Tisztikereszt (polgári tagozat) kitüntetésben részesült A mágneses magrezonancia (NMR) spektroszkópiai módszerek fejlesztése és kémiai/biológiai rendszerek szerkezet-dinamika-kölcsönhatás vizsgálata területén elért kimagasló, nemzetközileg is elismert eredményeiért, valamint az oktatásban és az utánpótlás-nevelésben végzett magas színvonalú munkájáért. 

2022. augusztus 20.


A DE Kémiai Intézet kutatócsoportja Dr. Kalmár József vezetésével tagja egy nyertes EU HORIZON 2022 K+F+I projektnek: "HORIZON-CL4-2022-SPACE-01-81 — Space technologies for European non-dependence and competitiveness". A 9 tagú konzorcium vezetője a Német Légügyi és Űrkutatási Központ (DLR), a legnagyobb ipari résztvevők a konzorciumban az ArianeGroup és a Thales Alenia Space. 

Bővebben                                                                                                                       

2022. augusztus 12.


Dr. Földi-Bíró Linda a TTK Kiváló Fiatal Oktatója kitüntetést vehette át magas színvonalú tudományos kutatómunkájáért és sokrétű, kiváló oktatási tevékenységéért.         

2022. július 1.


A Magyar Tudományos Akadémia 195. közgyűlésén Prof. Farkas Etelka, a Természettudományi és Technológiai Kar Kémiai Intézetének emeritus professora, több évtizedes kutatómunkájának elismeréseként Akadémiai Díjat vehetett át.                             

2022. május 2.


HORIZON-INFRA-2021 (MOVING NMR INFRASTRUCTURES TO REMOTE ACCESS CAPABILITIES) pályázat nyertese lett a Debreceni Egyetem egy 26 tagú európai konzorcium tagjaként.  A DEBNMR azonosítás (debnmr.unideb.hu) a TTK Kémiai Intézet mágneses magrezonancia (NMR) laboratóriumait rendeli a remote-NMR (R-NMR) projekthez. Az irányító testület debreceni tagjai Prof. E. Kövér Katalin és Prof. Batta Gyula professzorok. 

Bővebben                                                                                                                        

2022. február 1.

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 27. 09:59