Oktatás - Alkalmazott Kémiai Tanszék

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

A Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kara 2005-ben indította el a vegyészmérnök (BSc) alapképzést, majd 2015-ben a vegyészmérnök (MSc) mesterképzést. A szakok koordinálását és felügyeletét a Karon és a Kémiai Intézeten belül az Alkalmazott Kémiai Tanszék látja el. A Tanszék emellett részt vesz, többek között, a kémia BSc, vegyész MSc, biomérnök BSc és MSc, illetve kémia tanár szakok oktatásában is.

Az oktatást és az oktatáshoz kapcsolódó tevékenységeket a munkaerő-piaci igények figyelembe vételével, ipari együttműködő partnereinkkel folyamatosan alakítjuk és fejlesztjük. Fontosnak tartjuk, hogy hallgatóink elméleti oktatása mellett egyre nagyobb hangsúlyt kapjon a gyakorlatorientált képzés, melynek jegyében folyamatosan bővítjük a képzés infrastrukturális hátterét és személyi feltételeit.

A Tanszék posztgraduális oktatási programja az egyetemre akkreditált Kémia Doktori Iskola K/4, Makromolekuláris és Felületi Kémiai Alapprogramjához kapcsolódik.

A TANSZÉK ÁLTAL OKTATOTT TANTÁRGYAK

 • Advanced Chemical Technology
 • Anyagtudomány
 • Basics of Petrochemistry
 • Bevezetés a kémiába
 • Biztonságtechnika
 • Chemical Informatics
 • Chemical Technology I.
 • Chemical Technology II.
 • Chemical Technology III.
 • Computer modeling of Chemical Technology Systems I.
 • Computer modeling of Chemical Technology Systems II.
 • Design of Experiments
 • Environmental Technology
 • Folyamatirányítás I.
 • Folyamatirányítás II.
 • Haladó mikroökonómia
 • Haladó minőségmenedzsment
 • Hulladékgazdálkodás
 • Industrial Placement
 • Informatics for Engineers
 • Intézményen kívüli gyakorlat
 • Introduction to Chemical Engineering
 • Kémia technológia I.
 • Kémiai anyagtudomány
 • Kémiai technológia I.
 • Kémiai technológia II.
 • Kémiai technológia III.
 • Kísérleti üzemi gyakorlat
 • Kísérleti üzemi gyakorlat II.
 • Kísérlettervezés
 • Korszerű petrolkémiai technológiák
 • Korszerű petrolkémiai üzemeltetési eljárások gyakorlata I.
 • Korszerű petrolkémiai üzemeltetési eljárások gyakorlata II.
 • Korszerű petrolkémiai üzemeltetési eljárások gyakorlata III.
 • Korszerű petrolkémiai üzemeltetési eljárások gyakorlata IV.
 • Környezet technológia
 • Környezetgazdálkodás
 • Környezeti kémia és környezettechnológia
 • Környezetvédelmi technika és kezelés
 • Macromolecular Chemistry
 • Makromolekuláris kémia
 • Mass spectrometry
 • Matematikai módszerek a kémiában és a vegyészmérnöki tudományban
 • Materials of Construction
 • Mechanics for Chemical Engineers  I.
 • Menedzsment ismeretek
 • Mérnöki számítástechnika és informatika
 • Minőségbiztosítási ismeretek
 • Modern Mass Spectrometry
 • Modern szintézismódszereka polimerkémiában
 • Modern tömegspektrometria
 • Műanyagipari technológiák
 • Műanyagismeret gyakorlat
 • Műanyagok és feldolgozásuk I.
 • Műanyagok és feldolgozásuk II.
 • Műanyagok és feldolgozásuk III.
 • Műszaki informatika
 • Önálló műanyagipari feladat I.
 • Önálló műanyagipari feladat II.
 • Önszerveződő rendszerek
 • Petrolkémia alapjai
 • Pilot Plant Work
 • Plastics and Processing I.
 • Plastics and Processing II.
 • Plastics and Processing III.
 • Polimer rendszerek vizsgálata
 • Process Control I.
 • Process Control II.
 • Qality Managment
 • Safety
 • Synthetic Methods in Polymer Chemistry
 • Szerkezeti anyagok
 • Szintézismódszerek a polimerkémiában
 • Termelési gyakorlat
 • Tömegspektrometria
 • Transzportfolyamatok I.
 • Transzportfolyamatok II.
 • Unit Operations I.
 • Unit Operations II.
 • Unit Operations III.
 • Üzemlátogatás
 • Válogatott fejezetek a kémiai technológiában
 • Vegyészmérnöki tudomány alapjai
 • Vegyi gyár
 • Vegyipari biztonságtechnika és egészségvédelem
 • Vegyipari energiagazdálkodás
 • Vegyipari folyamatok és technológiai rendszerek számítógépes modellezése I.
 • Vegyipari folyamatok és technológiai rendszerek számítógépes modellezése II.
 • Vegyipari géptan I.
 • Vegyipari géptan II.
 • Vegyipari géptan III.
 • Vegyipari műszerezés, automatizálás
 • Vegyipari művelettan I.
 • Vegyipari művelettan II.
 • Vegyipari művelettan III.
 • Vegyipari technológiák
 • Visits at Chemical Companies
 • Waste management
Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 11:05